It seams that you haven't connected with your Twitter account
28 November, 2023
PočetnaStreljaštvo

Streljaštvo

PRVENSTVO GRADA U STRELJAŠTVU ZA UČENIKE I UČENICE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U 2017/2018 GODINI

Obaveštavamo Vas da će se takmičenje u streljaštvu održati 22.03.2018. godine sa početkom u 10 časova za učenice/ke osnovnih škola i okvirno oko 13 časova za učenice/ke srednjih škola u Streljačkom klubu „Novi Beograd-Ušće“, Španskih boraca 71a (atomsko sklonište – blok 24) na Novom Beogradu.

Prevoz: autobusi 89, 94 i 67 ,autoput 18

Takmičenje se organizuje u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji.

Ekipa se sastoji od tri takmičara-takmičarke i sva tri rezultata se računaju za ekipni i pojedinačni plasman. Svaka škola koja želi da učestvuje na takmičenju može da prijavi jednu ekipu u muškoj i jednu ekipu u ženskoj konkurenciji. Ukoliko nema dovoljno takmičara da prijavi ekipu, može da prijavi pojedinačne takmičare.

ROK ZA PRIJAVLjIVANjE TAKMIČARA JE ZAKLjUČNO SA 19.03.2018. DO 16 časova na e-mail: bwana@drenik.net

PRIJAVA SADRŽI:

  1. naziv škole i opštine,
  2. ime i prezime takmičara,
  3. razred i odeljenje,
  4. datum rođenja,
  5. broj iz matične knjige iz dnevnika,
  6. broj sportske knjižice.

Spisak potpisuje profesor koji vodi ekipu, kao i direktor škole koji svoj potpis overava pečatom.

Profesori svoj identitet dokazuju legitimacijom za profesore Saveza za školski sport Srbije overenom potpisom i pečatom direktora škole.

PROFESOR KOJI VODI EKIPU MORA DA DOSTAVI KONTAKT – BROJ MOBILNOG TELEFONA I E-MAIL ADRESU  KAKO BISMO GA OBAVESTILI O SATNICI TAKMIČENjA.

Uz spisak je obavezna sportska knjižica Saveza za školski sport Srbije koja sadrži fotografiju učenika i sve potrebne podatke overena potpisom i pečatom direktora škole.

LEKARSKI PREGLED JE OBAVEZAN.(ne stariji od šest meseci)

Organizator: Sportski savez Beograda

Kontakt: Goran Ivković – 069 3343051  i Dalibor Fatrić-060 3336661

Info – Preuzmi OVDE

Prijava – Preuzmi OVDE

Raspored – Preuzmi OVDE

Plasmani – Preuzmi OVDE

Izveštaj – Preuzmi OVDE