Akti – SSAB

Statut SSAB

Poslovnik o radu IO SSAB

Poslovnik o radu Skupštine SSAB

Odluka o dopuni Poslovnika o radu Skupštine SSAB (objavljeno 12. februara 2021)

Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih klubova na teritoriji Grada Beograda koji ostvaruju izuzetne rezultate na prvenstvenim takmičenjima u juniorskoj kategoriji u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim granama

Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih klubova na teritoriji Grada Beograda koji ostvaruju izuzetne rezultate u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima

Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih društava sa sedištem na teritoriji grada Beograda

Pravilnik o godišnjem priznanju SSAB

Pravilnik o radu stručnih komisija Sportskog saveza Beograda

Pravilnik za organizaciju takmičenja “Trofej Beograda”

Obavezujuće uputstvo za organizacije u oblasti sporta u pogledu potrebne dokumentacije za davanje mišljenja u vezi sa kandidaturom za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja

Sistematizacija poslova SSAB

Pravilnik o radu SSAB

Disciplinski pravilnik

Knjiga članova SSAB Pravilnik-Knjiga članova

Logotip Sportskog saveza