It seams that you haven't connected with your Twitter account
23 September, 2023
PočetnaPlivanje

Plivanje

PRVENSTVO GRADA U PLIVANjU ZA UČENIKE I UČENICE SREDNjIH ŠKOLA BEOGRADA 2018/2019.

Takmičenje će se održati u SRC „11. APRIL“, Autoput br. 2, Novi Beograd.
Prevoz: autobusi 74, 75, 76, 77, 612, E4.

• 30.10.2018. od 09,00 časova za učenike i učenice I-II, III-IV, V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola(6 kategorija); od 14,30 časova za učenike i učenice I-II, III-IV razreda srednjih škola                   (2 kategorije)

• Discipline u kojima se učenici takmiče:

Osnovne škole:
1. kraul, 50 metara;
2. prsno, 50 metara;
3. leđno, 50 metara;
4. delfin, 50 metara;

Srednje škole:
1. kraul, 100 metara;
2. prsno, 100 metara;
3. leđno, 100 metara;
4. delfin, 100 metara;

Jedan takmičar može nastupati samo u jednoj disciplini.

Broj takmičara po disciplini nije ograničen.

SATNICA TAKMIČENjA

Osnovne škole

30.10.2018.
1.
09,00 – 09,30 rasplivavanje za učenike-ce I – IV razreda OŠ
2.
09,30 – 11,30 takmičenje za učenike-ce I – IV razreda OŠ
3.
11,30 – 12,00 rasplivavanje za učenike-ce V-VIII razreda OŠ
4.
12,00 – 14,30 takmičenje za učenike-ce V-VIII razreda OŠ

Srednje škole

1.
14,30 – 15,00 rasplivavanje za učenike-ce I-IV razreda srednjih škola
2.
15,00 – 17,00 takmičenje za učenike-ce I-IV razreda srednjih škola

Molimo profesore da se strogo pridržavaju termina navedenih u satnici, kako bismo održali takmičenje na zadovoljstvo svih učesnika.

Prijave za takmičenje poslati zaključno sa 26.10.2018. DO 20 ČASOVA ISKLjUČIVO na mejl: matke1@mts.rs
Prijave koje stignu posle navedenog roka ili na dan takmičenja NEĆE BITI PRIHVAĆENE.

Gotove startne liste možete videti 29.10.2018. posle 10,00 časova na sajtu www.pkvracar.org.rs i www.sportskisavezbeograda.org.rs i sve eventualne primedbe (slovne greške, godište…NE SME SE MENjATI DISCIPLINA) možete prijaviti na broj 069/3707353 ili na mejl: matke1@mts.rs do 20,00 časova 29.10.2018. godine.

Imena takmičara se pišu na jedinstvenom obrascu koji ste dobili uz materijal za takmičenje i OBAVEZNO POPUNITI SVE TRAŽENE PODATKE:
1. naziv škole i opštine,
2. prezime i ime učenika,
3. razred i odeljenje,
4. datum rođenja (odgovarajuće godište za svaku kategoriju),
5. broj iz matične knjige iz dnevnika,
6. broj sportske knjižice,
7. disciplina u kojoj se učenik takmiči (ako ne bude navedena disciplina, učenik će automatski da pliva kraul/slobodni stil),
8. E-MAIL ADRESA ŠKOLE I BROJ TELEFONA PROFESORA

Prijavu potpisuju profesor fizičkog vaspitanja i direktor škole koji je i overava pečatom i jedino takve prijave biće prihvaćene na takmičenju (mejlom se šalje prijava u word tabeli – ne skenirana i ne u pdf formatu, a na takmičenje se donosi originalna prijava sa pečatom i potpisom).

Za svakog takmičara potrebna je sportska knjižica Saveza za školski sport Srbije popunjena svim potrebnim podacima, overena potpisom direktora i pečatom škole.

Važeći lekarski pregled – NE STARIJI OD 6 MESECI – obavezan je za sve učesnike i mora biti upisan u sportsku knjižicu takmičara ili na bilo kom originalnom papiru na uvid.
Kategorije učenica I-II i III-IV razreda osnovnih škola mogu da se takmiče u dvodelnom kupaćem kostimu. Kategorije učenica V,VI,VII,VIII razreda osnovnih škola moraju imati jednodelni kupaći kostim (po Propozicijama FINA).
U protivnom, neće moći da se takmiče.

Prvoplasirani takmičari u svakoj disciplini i u svim kategorijama stiču pravo učešća na republičkom takmičenju, o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

Organizator: Sportski savez Beograda
Kontakt: Goran Ivković – 0693343051 i Vladimir Tica -0693343070
U prilogu: info,uputstvo i spisak za prijavljivanje

Bazen upustvo osnovne škole – Preuzmi OVDE

Bazen upustvo srednje škole – Preuzmi OVDE

Info plivanje osnovne škole – Preuzmi OVDE

Info plivanje srednje škole – Preuzmi OVDE

Prijava osnovne škole – Preuzmi OVDE

Prijava srednje škole – Preuzmi OVDE

Startne liste – Preuzmi OVDE

Kompletan zapisnik – Preuzmi OVDE

Spisak plivača i plivačica koji su se plasirali na Republičko takmičenje – Preuzmi OVDE

 

Sezona 2017/2018

Informacije – Preuzmi OVDE

Prijavu – Preuzmi OVDE

Upustvo – Preuzmi OVDE

Prijavljeni takmicari po disciplinama – Preuzmi OVDE

Republičko školsko takmičenje u plivanju – Startna lista i satnica – Preuzmi OVDE

Republičko školsko takmičenje u plivanju – Osvajači medalja iz Beograda – Preuzmi OVDE

Republičko školsko takmičenje u plivanju – Zapisnik – Preuzmi OVDE

 

Sezona 2016/2017

Zapisnik za Školskog gradskog prvenstva u plivanju Preuzmi OVDE

Izveštaj sa Gradskog takmičenje pogledaj OVDE