Istorija

Sportski savez Beograda svoje početke beleži 26. maja 1946., osnivanjem Fiskulturnog odbora Beograda na čelu sa predsednikom osnivačkog odbora, Milijanom Neoričićem i sekretarom Slobodanom Ćosićem. Time sport u Beogradu, nakon ratnih godina započinje novo poglavlje, a sama novoosnovana institucija pored Fiskulturnog odbora Jugoslavije postaje osnovni pokretač i nosilac sportskog života prestonice. Obe institucije su funkcionisale uz podršku Narodne omladine Jugoslavije i ta veza mladih i sporta traje i neguje se i danas.

Fiskulturni odbor Beograda pod tim nazivom radio je do 1952. godine kada je preimenovan najpre u Savez sportova Beograd, a deset godina kasnije, 1962. u Savez organizacija za fizičku kulturu Beograda- SOFKA. SOFK-a je bila centralna sportska institucija naredne tri decenije i za to vreme je oko sebe okupila veliki broj gradskih sportskih saveza i asocijacija. Beograd je u to vreme bio bogat sportskim događajima, izgrađen je veliki broj sportskih objekata a SOFK-a je učestvovala u organizaciji takmičenja u mnogim sportovima: u košarci, odbojci, streličarstvu, džudou, rvanju, fudbalu, ragbiju, boćanju, moto sportu.

Podrškom tadašnjeg gradonačelnika Beograda Branko Pešića, izgrađeni su hala Pionir, hala Pinki, SC Tašmajdan, SC Banjica, bazeni u Košutnjaku, čime je Beograd postao mesto gde se održavao značajan broj svetskih takmičenja u kojima su naši sportisti ostvarili zapažene rezultate. 1992. godine, ova institucija dobija svoj današnji naziv – Sportski savez Beograda.

 

 

Sportski savez Beograda je asocijacija granskih sportskih saveza, teritorijalnih sportskih saveza, sportskih društava, saveza za oblast sporta i udruženja na teritoriji grada Beograda. Čini ga 106 članica, kroz 60 različitih sportskih grana uključeno je 1400 aktivnih registrovanih klubova, 68.000 sportista, od kojih je oko 53.000 muškaraca i 18.000 žena, dok sportista mlađih kategorija ima blizu 50.000. Kao sportska institucija Grada Beograda, misija Sportskog saveza Beograda usmerena je ka kontinuiranom razvoju sporta i mladih.

Naši ciljevi

Naši osnovni ciljevi definisani su kroz:

  • Stvaranje uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata.

  • Zaštitu i promociju interesa sporta i sportista, odnosno sportskih organizacija i njihovih članica (klubova).

  • Promociju Grada kao sportskog centra kroz organizaciju značajnih takmičenja i manifestacija.

  • Popularizaciju i omasovljavanje sporta.

  • Međugradsku i međunarodnu sportsku saradnju.

Sportski savez Beograda obavlja poslove od zajedničkog interesa u skladu sa zakonom, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji, Programom razvoja sporta u gradu Beogradu, svojim Statutom i drugim aktima.

Naše aktivnosti

Sportski savez Beograda u skladu sa Ugovorom o učešću grada Beograda, odnosno Sekretarijata za sport i omladinu, u finansiranju Programa-stručnih poslova, saglasno Zakonu o sportu i Odluci o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradu, obavlja poslove:

  • usaglašavanja predloga godišnjih programa i posebnih programa rada svojih članica za finasiranje iz budžeta,

  • izrade različitih baza podataka – o ostvarenim rezultatima beogradskih sportista na međunarodnim takmičenjima i državnom prvenstvu; izradi kalendara takmičenja od posebnog značaja; strukturi sportista i sportskih stručnjaka i dr.

  • Promociju Grada kao sportskog centra kroz organizaciju značajnih takmičenja i manifestacija.

  • učešća u organizaciji sportskih manifestacija i takmičenja od značaja za Grad,

  • organizaciji stručnih savetovanja u oblasti sporta i medicine sporta.

Kako sport gleda samo unapred, tako je i moto Saveza IĆI NAPRED i težiti uvek da budemo bolji, brži, spretniji.

Skupština i Nadzorni Odbor

Skupština je najviši organ Saveza. Skupštinu
sačinjava po jedan predstavnik redovnih članova
Saveza (članovi Skupštine). Rad i nadležnosti
Skupštine definisane su članovima 29-33 Statuta.

Članovi Skupštine SSAB:

Predsednik Đorđe Pejčić

Potpredsednica Jelena Dubovac

Članovi Nadzornog odbora SSAB:

Predsednik Dejan Ćasić

Advokat Nevena Protić

Advokat Srđan Vidović

Izvršni Odbor

Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine Saveza. Izvršni odbor čine: Predsednik, Potpredsednik i 9 članova.
Rad i nadležnosti Izvršnog odbora definisani su članovima 34-36 Statuta.

Članovi Izvršnog odbora SSAB:

Predsednik Đorđe Pejčić

Potpredsednica Jelena Dubovac

Članovi:

 

1. Vladan Glavonjić

2. Mladen Maran Predsednik Odbojkaškog saveza Beograda

3. Aleksandar Simić Sportski novinar

4. Saša Babović Advokat

5. Ivana Lukić Predstavnica radne zajednice SSAB

6. Dr Nenad Janković Prof. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

7. Stanka Pejović Generalni sekretar SD Radnički

8. Dr Dane Кorica

9. Mirko Pavlović Direktor TAŠ

 

Predsednik

Rođen 1977. godine u Beogradu. Obrazovanje: Diplomirani ekonomista. Diplomirao je na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu 2012. godine.

– Od aprila 2013. do avgusta 2014. godine vršio je funkciju pomoćnika predsednika gradske opštine Novi Beograd.

– Jula 2016. godine izabran je za člana Veća gradske opštine Novi Beograd i na toj funkciji ostaje do marta 2017. godine, a zatim prelazi u Upravu gradske opštine Novi Beograd u Odeljenje za budžet i finansije.

– Predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd“ u periodu od 2017. do 2021. godine. – Od 2021. godine direktor Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd“.

Generalni sekretar

Profesionalni i angažman na sportskim funkcijama:

– Generalni sekretar Veslačkog saveza Jugoslavije 1996-2006
– Generalni sekretar Veslačkog saveza Srbije 1996-2020
– Generalni sekretar Veslačkog saveza Beograda 2000-2020
– Direktor privrednog društva Veslanje doo, za organizaciju velikih međunarodnih takmičenja u Srbiji 2010-2020
– Glavni menadžer ili Predsednik organizacionih komiteta Svetskog prvenstava za mlade seniore Beograd 2003, Svetskog kupa Beograd 2012, Evropskog prvenstva Beograd 2014, Svetskog kupa Beograd 2017 i 2018, Evropskog prvenstva za juniore Beograd 2020, Balkanskih šampionata 1998, 2003, 2013, 2019.
– Menadžer kandidature za dobijanja organizacije Svetskog prvenstva Beograd 2023.

Potpredsednik

Stručne komisije

1. Predsednik Nebojša Jevremović (Generalni sekretar SSAB)

2. Nina Peković Savić (Stručna služba SSAB)

3. Vladan Glavonjić (član IO SSAB)

4. Gordana Todorović (Serkretarijat za sport i omladinu Grada Beograda)

5. Mladen Maran (Odbojkaški savez Beograda)

1. Predsednik Nikola Stojić

2. Prof. dr Nenad Janković

3. Boško Adžić

4. Nebojša Jevremović

5. Vesna Zirić

1. Predsednik prof. dr Vladimir Jorga

2. Sci. dr Duško Spasovski (Institut za ortpedsko-hirurške bolesti “Banjica”)

3. Doc.dr Miloš Marković (Institut za higijenu sa medicinskom ekologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu)

4. Prof. dr Goran Vukomanović (Dečija univerzitetska klinika “Tiršova”)

5. Sci.dr Danijela Vukićević (Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”)

6. Dr Marko Kimi Milić (Visoka medicinska škola strukovnih studija “Milutin Milanković”)

7. Dr Nikola Čikiriz (Vojnomedicinska akademija)

8. Red.prof. Duško Ilić (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu)

1. Predsednik Đorđe Pejčić (SSAB)

2. Dragoljub Kočović

3. Dane Korica

4. Stanka Pejović (Sportsko društvo Radnički)

5. Vukan Jovanović (Sekretar za sport i omladinu)

Stručna služba

Sportski savez Beograda office@ssab.org.rs
Generalni sekretar Nebojša Jevremović     nebojsa.jevremovic@ssab.org.rs
Savetnik za pravne poslove Slaven Radonić               slaven.radonic@ssab.org.rs; 063/259539
Samostalni savetnik u sportu Nina Peković-Savić       nina.pekovic@ssab.org.rs; 063/259371
Savetnik za ekonomske poslove Jelena Jakovljević         jelena.jakovljevic@ssab.org.rs; 063/258455
Savetnik za ekonomske poslove Ivana Lukić                         ivana.lukic@ssab.org.rs; 064/1542827
Tehnički sekretar Danijela Burić                  danijela.buric@ssab.org.rs; 060/3322478