It seams that you haven't connected with your Twitter account
9 June, 2023
PočetnaDžudo

Džudo

PRVENSTVO GRADA U DžUDOU ZA UČENIKE I UČENICE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA U 2017/2018 GODINI

Obaveštavamo Vas da će se pojedinačno školsko prvenstvo Beograda u DžUDOU održati 08.03.2018. godine u SC“Šumice“, u Ustaničkoj br.125

Sistem takmičenja: KO sistem sa duplim repasažem

Satnice takmičenja:
07:30-08:00 č – kontrola merenja
08:00-09:00 č- zvanično merenje
09:00-10:00 č- žrebanje
10:00 č – početak takmičenja

Prvenstvo se organizuje u u sledećim težinskim kategorijama:

Učenici 1-2 razred- kategorije u kg: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50
Učenice 1-2 razred- kategorije u kg: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43
Učenici 3-4 razred- kategorije u kg: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
Učenice 3-4 razred- kategorije u kg: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56
Učenici 5-6 razred- kategorije u kg: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73
Učenice 5-6 razred- kategorije u kg: -36, -40, -44, -8, -52, -57, -63, +63
Učenici 7-8 razred- kategorije u kg: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
Učenice 7-8 razred- kategorije u kg: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Učenici srednjih škola – kategorije u kg: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
Učenice srednjih škola – kategorije u kg: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

Svaki takmičar mora biti propisno odeveni u skladu sa opštim pravilima IDžF.

ROK ZA PRIJAVLjIVANjE TAKMIČARA JE ZAKLjUČNO SA 06.03.2018. DO 14 časova na e-mail: sekretar@jsb.rs

PRIJAVA SADRŽI:
1. naziv škole i opštine
2. ime i prezime takmičara
3. razred i odeljenje
4. datum rođenja

LEKARSKI PREGLED JE OBAVEZAN (ne stariji od šest meseci).
Osiguranje takmičara je obavezno, a takmičari koji nisu osigurani neće moći da se nastupaju.

Organizator: Sportski savez Beograda
Kontakt: 011/2626 763 i 063-8242-186 Džudo savez Beograda
011/2683 558 i 069/3343 051 Sportski savez Beograda

Poziv – Preuzmi OVDE

Prijava – Preuzmi OVDE

Osvajači medalja – Preuzmi OVDE

Statistika – Preuzmi OVDE

Konačne liste – Preuzmi OVDE

Raspis za Republičko takmičenje – Preuzmi OVDE