It seams that you haven't connected with your Twitter account
2 December, 2023
PočetnaGimnastika

Gimnastika

PRVENSTVO GRADA U SPORTSKOJ GIMNASTICI ZA UČENIKE I UČENICE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA U 2017/2018. GODINI

Sportski savez Beograda i Gimnastički savez Beograda organizuju Prvenstvo grada u sportskoj gimnastici. Takmičenje će se održati: Dana 26.02.2018. godine – PONEDELJAK sa početkom u 10,00 časova – ZAGREVANjE U 9,30 ČASOVA

MESTO ODRŽAVANjA TAKMIČENjA

Gimnastički klub „Pobednik“, Bulevar Vojvode Mišića 14, Hala 4,Sajam

O detaljima satnice obavestićemo po isteku roka za prijavu učesnika.

KATEGORIJE:

NAJMLAĐE PIONIRKE (PIONIRI)                I – IV r.

MLAĐE PIONIRKE (PIONIRI)                      V – VI r.

STARIJE PIONIRKE (PIONIRI)              VII – VIII r.

OMLADINKE (OMLADINCI)      SREDNjE ŠKOLE

Ekipu čine 4 takmičara-takmičarke.

Za plasman ekipa računaju se tri najbolje plasirana takmičara.

Takmičenje se odvija u obaveznim sastavima.

*** U PRATNjI SVAKE EKIPE ILI POJEDINAČNOG TAKMIČARA MORA DA BUDE ISKLjUČIVO PROFESOR ŠKOLE KOJU PREDSTAVLjA – U SUPROTNOM NEĆE MOĆI DA UČESTVUJE.

Program takmičenja po kategorijama je sledeći:

Najmlađi pioniri i pionirke I – IV r. osnovne škole

pioniri                                                 pionirke

parter                                                parter

preskok                                              preskok

karike ili vratilo                                razboj – vratilo

konj sa hvataljkama                                       greda (niska)

ili razboj

Mlađi pioniri i pionirke V – VI r. osnovne škole

pioniri                                                 pionirke

parter                                                parter

preskok                                              preskok

karike ili vratilo                                razboj – vratilo

konj sa hvataljkama                                       greda

ili razboj

Stariji pioniri i pionirke VII – VIII r. osnovne škole

pioniri                                                 pionirke

parter                                                parter

preskok                                              preskok

karike                                                 razboj – vratilo

vratilo                                                greda

konj sa hvataljkama

ili razboj

Omladinci i omladinke srednje škole

omladinci                                                omladinke

parter                                                parter

preskok                                              preskok

karike                                                 razboj – vratilo

vratilo                                                greda

konj sa hvataljkama

ili razboj

Profesori – vođe muških kategorija dužni su da navedu u formularu za prijavljivanje za koje su se sprave opredelili za svoju ekipu ili pojedinca, s obzirom na to da se takmičenje u prve dve kategorije održava u četvoroboju, a u druge dve u petoboju.

***** EKIPE TREBA DA IMAJU JEDNOOBRAZNU ODEĆU! *****

Obavezni sastavi su objavljeni u Programu i Propozicijama Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije 2004. godine.

U prilogu Vam dostavljamo prijavu za ekipna i pojedinačna takmičenja. Prijavu treba poslati mejlom, a na takmičenje doneti primerak koji potpisuje profesor fizičkog vaspitanja i direktor, overenu pečatom škole.

U PRIJAVI OBAVEZNO NAVESTI IME I PREZIME PROFESORA I BROJ MOBILNOG TELEFONA.

Za takmičare su potrebne sportske knjižice Saveza za školski sport Srbije  sa svim traženim podacima koje overava i potpisuje direktor škole.

LEKARSKI PREGLED OBAVEZAN JE ZA SVE TAKMIČARE.

Nastavnici – vođe ekipa moraju da imaju PATIKE ZA SALU.

Rok za prijavljivanje je 19.02. 2018. do 14,00 časova na mejl: jakobmatic@gmail.com

Kontakt osoba: Ivković Goran 0693343051 i Vladimir Tica 0693343070

Informacije o takmičenju – Preuzmi OVDE

Formular za prijavu – Preuzmi OVDE

Žensska sportska gimnastika – I-IV razred osnovnih škola – Rezultati – Preuzmi OVDE

Ženska sportska gimnastika – V-VI razred osnovnih škola – Rezultati – Preuzmi OVDE

Ženska sportska gimnastika – VII-VIII razred osnovnih škola – Rezultati – Preuzmi OVDE

Ženska sportska gimnastika – I-IV razred srednjih škola – Rezultati – Preuzmi OVDE

Muška sportska gimnastika – Rezultati (sve kategorije) – Preuzmi OVDE

Izveštaj možete preuzeti OVDE

Kompletne plasmane možete preuzeti OVDE

 

Sezona 2016/2017

Prijava Preuzmi OVDE

Opste propozicije Preuzmi OVDE

Muška sportska gimnastika_Pravilnik Preuzmi OVDE

Ženska sportska gimnastika_PravilnikPreuzmi OVDE

Najmlađe pionirke_I-IV razred Preuzmi OVDE

Mlađe pionirke_V-VI razred Preuzmi OVDE

Starije pionirke_VII-VIII razred Preuzmi OVDE

Omladinke_Srednje škole Preuzmi OVDE

Najmlađi pioniri (I-IV razred) MSG Prijave preuzmi OVDE

Najmlađe pionirke (I-IV razred) ŽSG Prijave preuzmi OVDE

Mlađi pioniri (V-VI razred) MSG Prijave preuzmi OVDE

Mlađe pionirke (V-VI razred) ŽSG Prijave preuzmi OVDE

Stariji pioniri (VII-VIII razred) MSG Prijave preuzmi OVDE

Starije pionirke (VII-VIII razred) ŽSG Prijave preuzmi OVDE

Omladinci (srednje škole) MSG Prijave preuzmi OVDE

Omladinke (srednje škole) ŽSG Prijave preuzmi OVDE

Satnica za gimnastičare Preuzmi OVDE

Satnica za gimnastičarke Preuzmi OVDE

Rezultati – Najmlađi pioniri (I-IV razred), mlađi pioniri (V-VI razred), stariji pioniri (VII-VIII razred), omladinci (srednje škole) Preuzmi OVDE

Rezultati – Najmlađe pionirke (I-IV razred) Preuzmi OVDE

Rezultati – Mlađe pionirke  (V-VI razred) Preuzmi OVDE

Rezultati – Starije pionirke  (VII-VIII razred) Preuzmi OVDE

Rezultati – Omladinke (srednje škole) Preuzmi OVDE