SSAB OTVORIO NOVI CIKLUS PREDAVANJA

Last Updated: 06/03/2020AutorTags: ,

Sportski savez Beograda je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu u petak, 28. februara 2020, otvorio ovogodišnji ciklus predavanja sa ciljem podizanja kapaciteta sportskih organizacija članova SSAB u sklopu permanentne edukacije. Prvi od planiranih šest seminara u 2020. održan je pod radnim naslovom “Jačanje sportskih organizacija za funkcionisanje unutar sistemskih rešenja u kojima funkcioniše sport – Perspektive i izazovi“, a na njemu je čak 97 predstavnika granskih i  teritorijalnih saveza i predstavnika opština koji se bave pitanja sporta, moglo da čuje četiri veoma sadržajna i učinkovita predavanja.

Nataša Maravić, dipl. pravnik iz Odeljenja za pravne i ekonomske poslove i poslove investicija Sekretarijata za sport i omladinu, obradila je temu “Postupak sufinansiranja programa iz oblasti sporta na teritoriji grada Beograda – Zakonski okvir za sistem sporta u Gradu Beogradu”. O “Perspektivi i izazovima u saradnji između lokalnih samouprava i teritorijalnih sportskih saveza” govorila je Maja Knežević Romčević, šef Odeljenja za prosvetu, kulturu, mlade i sport  i šef odeljanja Stalne konferencije gradova i opština, dok je Goran Bogunović, savetnik za informisanje i mobilnost iz Informativnog centra Tempus fondacije predstavio Erazmus + program za oblast sporta za 2020. godinu. “Sprovođenje i realizacija Programa razvoja sporta u gradu Beogradu za period od 2016 – 2018 u oblasti takmičarskog i vrhunskog sporta” bilo je predavanje prof. dr Gorana Kasuma sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Moderator seminara, koji su zvanično otvorili prof. dr Saša Jakovljević, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i dr Mladen Kecman, potpredsednik SSAB, bili su profesor fizičke kulture i samostalni savetnik u SSAB, Nina Peković Savić, i Maja Knežević Romčević. Pored njih, predavača i učesnika Seminaru je pristustvovao i generalni sekretar SSAB, Nikola Penić.

Inače, u fokusu ovogodišnjeg ciklusa od šest seminara je pružanje informacija o načinu funkcionisanja sistema finansiranja lokalne samouprave, približavanje zakonske regulative najšireg okvira, podzakonskih akata, pravilnika, ali i priručnika, aplikacionih formulara o finansiranju i izveštavanju, kroz prezentacije i praktične primere. Paralelno, cilj je i unapređenje mehanizama za saradnju sa organima lokalne samouprave, stvaranje uslova za finansijsku održivost i samostalnost sportskih organizacija, odnosno, osnaživanje organizacija za korišćenje i drugih izvora finansiranja.