SPUŠTENA ZAVESA NA STRUČNA SAVETOVANJA U 2019.

Last Updated: 10/12/2019AutorTags: ,

Poslednje stručno savetovanje Zdravstvene komisije Sportskog saveza Beograda u ovoj godini, pod nazivom „MEDICINSKA EDUKACIJA SPORTSKIH STRUČNJAKA – NOVI CIKLUS 2019“ održano je u prostorijama Doma učenika „Patrijarh Pavle“. I ovog puta, blizu 80 zainteresovanih moglo je da čuje vrhunska predavanja članova naše Zdravstvene komisije.

Sci. dr Duško Spasovski govorio je na temu dijagnostike i kompjuterskog doziranja treninga, doc. dr Goran Vukomanović je stavio akcenat na priču o iznenadnoj smrti kod mladih sportista i da li se ona može sprečiti, prof. dr Dušan Ugarković bavio se biološkim razvojem koordinacije i fleksibilnosti, da bi se sci. dr Sead Malićević za kraj fokusirao na značaj redovnih sportsko-medicinskih pregleda.

Još jednom podsećamo da je Sportski savez Beograda tokom godine vodio evidenciju o prisustvu slušalaca na stručnim savetovanjima zbog izdavanja sertifikata za sve učesnike, koji su prisustvovali na minimum tri savetovanja. Ona su akreditovana kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a svi slušaoci koji su ispunili uslov dovoljnim brojem prisustva na savetovanjima biće obavešteni putem mejla kada će moći da podignu svoje sertifikate u Sportskom savezu Beograda.