SLEDEĆEG UTORKA POSLEDNJE STRUČNO SAVETOVANJE U 2019.

Last Updated: 03/12/2019AutorTags: ,

Poslednje stručno savetovanje Zdravstvene komisije Sportskog saveza Beograda u ovoj godini, pod nazivom „MEDICINSKA EDUKACIJA SPORTSKIH STRUČNjAKA – NOVI CIKLUS 2019“, biće održano u utorak, 10. decembra, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Doma učenika „Patrijarh Pavle“, ul. Zdravka Čelara br. 14 (ima obezbeđen parking).

Satnica, teme i predavači:

od 12 do 13.30

„Disbalans – dijagnostika i kompjutersko doziranje treninga“, sci. dr Duško Spasovski

„Iznenadna smrt kod mladih sportista, može li se sprečiti“ – doc. dr Goran Vukomanović

od 14 do 15.30

„Biološki razvoj koordinacije i fleksibilnosti“, red. prof. dr Dušan Ugarković

„Značaj redovnih sportsko-medicinskih pregleda“, sci. dr Sead Malićević

Sportski savez Beograda vodi evidenciju o prisustvu slušalaca na stručnim savetovanjima zbog izdavanja sertifikata za sve učesnike, koji su prisustvovali na minimum tri savetovanja. Savetovanja su akreditovana kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Svi slušaoci koji su ispunili uslov dovoljnim brojem prisustva na savetovanjima biće obavešteni putem mejla kada će moći da podignu svoje sertifikate u Sportskom savezu Beograda.

Molimo predstavnike naših članica da proslede informaciju klubovima i sportskim stručnjacima kako bi prisustvovali na predavanjima. Sva savetovanja su besplatna, ali će ulaz biti dozvoljen samo preko spiska imena lekara, trenera i ostalih zainteresovanih lica koja se prijave na mejl office@ssab.org.rs i bojana.milicevic@ssab.org.rs ili putem telefona na broj 011/3-605-880 najkasnije do 9. decembra.