SKUPŠTINA OKS USVOJILA IZMENE I DOPUNE STATUTA

Last Updated: 09/03/2017Autor

OKS

Skupština Olimpijskog komiteta Srbije usvojila je danas izmene i dopune Statuta Olimpijskog komiteta. Nakon što su izmene inicirane od određenog broja saveza, odnosno članova Skupštine OKS, pokrenuta je i sprovedena javna rasprava i nakon toga zakazana današnja sednica. Izmene i dopune za koje je danas glasala većina članova Skupštine tiču se uslova za izbor predsednika Olimpijskog komiteta Srbije. Skupština je, takođe, usvojila i predlog da se broj potpredsednika OKS poveća sa dva na tri. Usvojene izmene i dopune Statuta biće upućene Međunarodnom olimpijskom komitetu na usvajanje, a tek nakon toga počeće se sa primenom nove verzije Statuta i biće otvoren novi izborni postupak.