It seams that you haven't connected with your Twitter account
26 February, 2024
PočetnaSSABSASTALA SE ZDRAVSTVENA KOMISIJA

SASTALA SE ZDRAVSTVENA KOMISIJA

U prostorijama našeg saveza održana je sednica Zdravstvene komisije, kojom je predsedavao mandatar profesor dr Vladimir Jorga. Bili su prisutni i članova komisije, sci dr Duško Spasovski i profesor dr Dušan Ugarković, kao i generalni sekretar SSAB Nikola Penić i članovi naše stručne službe Nina Peković Savić, Bojana Milićević Marinković i Slaven Radonić. Usvojena su dva izveštaja, o tome šta je urađeno u godini na izmaku, kao i o planovima za 2020.