PRIJAVITE SE ZA SEMINAR: JAČANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA FUNKCIONISANJE UNUTAR SISTEMSKIH REŠENJA

Last Updated: 18/02/2020AutorTags: ,

Sportski savez Beograda, u okviru svoje programske aktivnosti za 2020. godinu (podizanje kapaciteta sportskih organizacija članova SSAB – permanentna edukacija), planirao je organizaciju ciklusa od šest seminara.

Prvi, pod nazivom „Jačanje sportskih organizacija za funkcionisanje unutar sistemskih rešenja u kojima funkcioniše sport – Perspektive i izazovi“, biće održan 28. februara na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, sa početkom u 12 časova.

U fokusu ovogodišnjeg ciklusa od šest seminara je pružanje informacija o načinu funkcionisanja sistema finansiranja lokalne samouprave, približavanje zakonske regulative najšireg okvira, podzakonskih akata, pravilnika, ali i priručnika, aplikacionih formulara o finansiranju i izveštavanju, kroz prezentacije i praktične primere.

Paralelno, cilj je i unapređenje mehanizama za saradnju sa organima lokalne samouprave, stvaranje uslova za finansijsku održivost i samostalnost sportskih organizacija, odnosno, osnaživanje organizacija za korišćenje i drugih izvora finansiranja.

Seminar je namenjen predstavnicima granskih sportskih saveza, saveza u oblasti sporta, teritorijalnih saveza, predstavnicima gradskih opština koji se bave pitanjem sporta u svojim opštinama.

Satnica, teme i predavači:

13.15 – 13.45

Postupak sufinansiranja programa iz oblasti sporta na teritoriji grada Beograda – Zakonski okvir za sistem sporta u Gradu Beogradu (Nataša Maravić, dipl. pravnik, Odeljenje za pravne i ekonomske poslove i poslove investicija, Sekretarijat za sport i omladinu)

13.45 – 14.15

Perspektive i izazovi u saradnji između lokalnih samouprava i teritorijalnih sportskih saveza (Maja Knežević Romčević, šef Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i mlade, Stalna konferencija gradova i opština)

14.15 – 14.30

Odgovori na pitanja iz obe teme

15.00 – 15.30

Predstavljanje Erazmus + programa za oblast sporta za 2020. godinu (Goran Bogunović, savetnik za informisanje i mobilnost, Informativni centar Tempus fondacije)

15.30-16.00

Sprovođenje i realizacija Programa razvoja sporta u gradu Beogradu za period od 2016 – 2018 u oblasti takmičarskog i vrhunskog sporta (prof. dr Goran Kasum, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu)

16.00 -16.15

Odgovori na pitanja iz obe teme

Molimo vas da potvrdu učešća dostavite mejlom najkasnije do 24. februara.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti kancelariji Sportskog saveza Beograda putem telefona na broj 011 3605 800 ili putem elektronske pošte office@ssab.org.rs

Takođe, možete se obratiti putem telefona članovima naše Stručne službe Bojani Milićević Marinković – 060 070 5657 i Nini Peković Savić – 060 6106 808.

Napomena:

* Pitanja koja će se prikupljati tokom izlaganja i to pisanim putem, biće prezentovana i na sajtu Sportskog saveza Beograda kao najčešće postavljana pitanja i odgovori na njih

* Pratioci seminara potvrdu o učešću na seminaru moći će da podignu u prostorijama Sportskog saveza Beograda

* Prezentacije i materijale učinićemo dostupnim nakon svakog seminara