PODSEĆANJE NA NAREDBU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Last Updated: 22/10/2020AutorTags:

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima grada Beograda podsetio je na naredbu Gradskog štaba za vanredne situacije, od dana 16.10.2020. godine, po kojoj je svim gradskim sekretarijatima i jedinicama lokalne samouprave zabranjeno izdavanje saglasnosti za održavanje skupova koji nisu zvanične kulturne manifestacije i drugih događaja (proslave, muzičke, zabavne i kulturne manifestacije, politički skupovi, sportski događaji sa prisustvom publike i slična okupljanja).
Grad Beograd i Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda postupaju u skladu sa preporukama republičkog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, o čemu više možete pročitati OVDE