NOVO SAVETOVANJE! BUDITE U PETAK UZ NAŠ YOUTUBE KANAL

Last Updated: 16/04/2024AutorTags: ,

Sportski savez Beograda nastavlja svoje aktivnosti u cilju godišnje edukacije kroz stručna savetovanja u okviru programske aktivnosti „PODIZANJE KAPACITETA SPORTSKIH ORGANIZACIJA ČLANOVA SSAB – PERMANENTNA EDUKACIJA“.
Tema trećeg seminara je sport tokom pandemije virusa Covid-19 i posle nje – realizacija programa beogradskih sportskih organizacija.
Predavanja možete pratiti u petak – 26. juna, sa početkom u 12 časova, putem livestreama na linku https://www.youtube.com/c/SportskiSavezBG/live.

U nastavku možete da se upoznate sa biografijama predavača, kao i sa rezimeom njihovih sutrašnjih izlaganja. Na našem sajtu, u sekciji “Stručna savetovanja”, možete da pogledate i preuzmete kompletne prezentacije.

1. Krizni menadžment i sportske organizacije
Interdisciplinarna priroda procesa menadžmenta predstavlja osnov za krizni menadžment. Upravljanje rizikom. Kriza: vrste, faze i tokovi. Šta kriza „pogađa“ (organizacije, ciljevi, resursi). Zahtevi funkcionisanja u kriznom menadžmentu. Delovanje osnovnih sportskih organizacija i saveza pre, tokom i nakon krize. Efekti kriznog menadžmenta. Promene ciljevlja organizacije i formi rada u kriznom menadžmentu.
Dr Zoran R. Mašić, red. prof. Fakulteta za sport Univerziteta „Union-Nikola Tesla“. Rođen je 1958. u Štipu. Tokom radne karijere bio je istraživač u Jugoslovenskom zavodu za fizičku kulturu i medicinu sporta (od 1985. do 1987. rukovodilac odeljenja za sport), referent za fizičko vaspitanje OS u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu – IV uprava Generalštaba oružanih snaga SFRJ, predavač na Vojnoj akademiji, asistent na Policijskoj akademiji, profesor na Fakultetu za menadžment u sportu Univerziteta “Braća Karić“ i Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo.
Predsednik je DFVR „Partizan-Čukarica“, sportski direktor Srpske aikido federacije i počasni član Asocijacije „Sport za sve“ Beograd.
Autor i koautor preko 120 naučnih i stručnih radova. Objavio je dve monografije i tri udžbenika, a recenzirao pet knjiga.
U nacionalnom adresaru sporta Srbije među prepoznatim akademskim sportskim stručnjacima u oblasti Menadžment u sportu.

2. Primena softvera i aplikacija za potrebe realizacije programa sportskih organizacija

Razvoj softvera i aplikacija u poslednjoj deceniji. Mogućnosti primene u rekreativnom vežbanju. Onlajn prisustvo – potreba ili obaveza?? Primeri dobre prakse. Smernice za prilagođavanje organizacije rada sportskih organizacija primenom onlajn komunikacije.

Dr Goran Prebeg, docent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Od 2010. godine zaposlen na Katedri za rekreaciju. Član komisije za izdavanje dozvola za rad Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije.Član stručne sportske komisije Biatlon saveza Srbije. Angažovan u organizacijama i sportskim savezima koji su registrovani za oblast sportske rekreacije. Član Komisije za rekreativni sport Sportskog saveza Beograda.

3. Sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
Definicija i vrste sportske priredbe. Organizator sportske priredbe: a) obaveze organizatora sportske priredbe – preventivne mere, b) oblici nasilničkog i nedoličnog ponašanja na sportskoj priredbi.
Mere koje se preduzimaju u cilju sprečavanja nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama: a) preventivne mere, b) mere koje se preduzimaju na samim sportskim priredbama (obaveze redarske službe i sportske priredbe povećanog rizika),
v) mere koje preduzimaju nadležni državni organi.
Sankcije: krivično delo i prekršaj. Covid – 19. Zaključak.
Dr Miroslav Sever diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Akademski naziv magistra pravnih nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranom magistarske teze pod nazivom INCOTERMS – “F” klauzule.
Doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranom doktorske disertacije pod nazivom Pravni okvir transfera profesionalnih sportista.
Pravosudni ispit je položio 2005. godine od kada je, kao advokat, član Advokatske komore u Beogradu. Član Statutarno-pravne komisije Sportskog saveza Beograda.