NOVA PREDAVANJA U PETAK OD 12 ČASOVA NA YOUTUBE KANALU

Last Updated: 16/04/2024AutorTags: ,

Sportski savez Beograda, uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, nastavlja sa edukacijom kroz stručna savetovanja u ciklusu „PODIZANJE KAPACITETA SPORTSKIH ORGANIZACIJA ČLANOVA SSAB – PERMANENTNA EDUKACIJA“.
U petak, 16. oktobra, sa početkom u 12 časova, možete pratiti izlaganja naših predavača putem linka:

https://www.youtube.com/channel/UCHKJEYWcmexpVtFx-gqZE8w

Prezentacije će biti dostupne za preuzimanje 15. oktobra na našem sajtu, u sekciji Stručna savetovanja.

Teme i predavači

1. VEŠTINE KOMUNIKACIJE I VEŠTINE POSLOVNE KOMUNIKACIJE
Značaj komunikacije. Vrste komunikacije: verbalna i neverbalna. Veštine komunikacije: formulisanje verbalnih poruka i aktivno slušanje. Specifičnosti komunikacije tokom pandemije koronavirusa.  Veštine poslovne komunikacije – govorne i pisane.
DR ANA VESKOVIĆ, van.prof., psiholog, porodični psihoterapeut. Diplomirala je 2002. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na istom fakultetu 2002. godine. Bila je zaposlena u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije 2003-2008. godine. Zaposlena je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu od 2008. godine.  Natavnik je na predmetima: Opšta psihologija, Psihologija sporta, Istraživanja u psihologiji sporta, Psihosocijlane osnove rekreacije. Član je Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije. Sarađuje sa nekolio spotskih saveza u obasti profesionalnog usavršavanja trenera. Poseduje dugogodišnje iskustvo u psihološkoj pripremi sportista i treningu mentalnih veština
2. NADZOR NAD STRUČNIM RADOM U SPORTU I NOVI PRAVILNICI
Zakonski osnov vršenja nadzora nad stručnim radom u sportu. Način izbora nadzornika. Izbor organizacije/stručnjaka nad kojim se vrši nadzor. Elementi nad kojima se vrši nadzor. Procedure i elementi koje one sadrže. Poteškoće koje ometaju vršenje nadzora. Primeri iz prakse.
DR VESNA REPIĆ-ĆUJIĆ, stručni nadzornik u sportu za oblast individualnih sportova, savetnik u Sektoru za stručni i razvojno – istraživački rad u sportu u Zavodu za sport i medicinu sporta RS. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Beogradu. Bila docent na Fakultetu za sport Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu, predavač na Visokoj školi za košarku „Borislav Stanković“ “ Univerziteta „Megatrend“ za predmet „Fizička priprema i uvođenje u sportsku formu“ i profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi i srednjim školama u Beogradu.
Atletski sudija više od 40 godina, sudija za takmičarsko hodanje 20 godina, tehnički delegat na atletskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Član je Panela sudija za takmičarsko hodanje Nivo II Evropske atletike za period 2019 – 2023, Tehničke komisije Evropske veteranske atletske federacije.Urednik izdanja, član uredništva ili redakcioniog odbora za 10 publikacija. Autor i koautor 10 knjiga, više od 20 publikovanih radova i saopštenja
3. SAVETODAVNA I PREVENTIVNA ULOGA INSPEKCIJSKOG
 NADZORA U SPORTU
Cilj prezentacije je da objasni savetodavnu i preventivna uloga sportske inspekcije: Zakon o inspekcijskom nadzoru i Zakon o sportu. Nalog za inspekcijski nadzor.Obaveštenje o inspekcijskom nadzoru.Prava i dužnosti nadziranog subjekta prilikom inspekcijskog nadzora. Način na koji se izdaju mere i rešenja posle inspekcijskog nadzora.Kontrolne liste
DR MILORAD DOKMANAC je rođen 1958. godine. Završio Fakultet fizičke kulture (1982), Magistarske (1997) i Doktorske studije (2000). Sportski inspektor i savetnik za vrhunski sport u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu od 2005.  Bio sekretar SOFK i SIZ-a fizičke kulture (1983-1991), profesor fizičke kulture u osnovnoj školi (1992-2005).  Aktivno se bavio rvanjem 20 godina kao sportista. Nastupao za juniorsku i seniorsku reprezentaciju Jugoslavije u rvanju. Pune 33 godine je radio kao klupski trener i osvojio 254 medalje na državnim prvenstvima. Ukupno 27 godina rada kao nacionalni trener kadeta, juniora i seniora sa kojima je osvoijo 56 olimpijskih, svetskih i evropskih medalja od 1991 do 2020. godine. U 4 mandata selektor svih nacionalnih slekcija Srbije u rvanju.