NAŠI SUGRAĐANI SA INVALIDITETOM OBELEŽAVAJU MEĐUNARODNI DAN ŽENA

Last Updated: 07/03/2017Autor

DOGAĐAJI

Kako smo već naučili i prethodnih godina i postala je lepa tradicija da naši sugrađani sa invaliditetom obeležavaju Međunarodni dan žena pa će u sredu, 08.marta u velikoj sali SC „Olimp Zvezdara“ sa početkom od 10,00 sati tim povodom biti održani po mnogo čemu jedinstvena sportska manifestacija koja će obuhvatiti preko 150 učesnika oba pola i svih uzrasta i vidova invaliditeta.

Ovo sportsko druženje obuhvatiće učesnike iz svih delova Grada, decu i mlade ne samo iz škola već i preškolskih ustanova, kao i korisnike ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, članove udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom koji će imati priliku da se još jednom upoznaju i uzmu učešća u brojnim vidovima fizičkog vežbanja i sportskih aktivnosti. Želja je da se i ovim povodom naglasi od kolikog je značaj a bavljenje sportom za razvoj svake jedinke i da se istakne cilj da svi sugrađani a pre svega pripadnice nežnijeg pola budu obuhvaćene nekim od vidova fizičke aktivnosti i da se one učin dostupne svima i prihvaćene od svih.

Organizatori ove manifestacije su Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda i Društvo za sport i rekreaciju invalida opštine Zvezdara, koji su s potrudili da za sve pripadnice nežnijeg pola obezbede prigodne poklone a održavanje iste omogućeno je zahvaljujući razumevanju i podršci Grada beograda – Sekretarijata za sport i omladinu i gradske opštine Zvezdara pa se očekuje da će i njihovi predstavnici svojim prisustvom učiniti ove susrete još značajnijim.