NA ČUKARICI BOLJI DANI SA TERITORIJALNIM SPORTSKIM SAVEZOM

Last Updated: 31/05/2019AutorTags:

Radna grupa za izradu Programa razvoja sporta grada Beograda za period od 2019. godine do 2029. godine, nakon obilaska gradskih opština Zvezdara, Rakovica i Zemun, nastavila je svoje aktivnosti posetom Gradskoj opštini Čukarica.

Problem u prošloj godini bio je nefunkcionisanje sportskog saveza na nivou ove opštine, sada se situacija kreće u dobrom pravcu, pa preko 300 klubova može da očekuje kvalitetniju komunikaciju sa nadležnim institucijama, kao i bolji način finansiranja od naredne godine.

Interaktivni rad doneo je niz predloga i korisnih ideja, pričalo se o brojnim temama, iskorišćavanju već postojeće sportske infrastrukture na teritoriji opštine, komunikaciji sa klubovima, rokovima za predavanje godišnjih programa, bavljenju sportom dece školskog i predškolskog uzrasta…

Aktivan učesnik u razgovoru sa sportskim radnicima sa ove opštine bio je član radne grupe i naš predsednik Dragan Tomašević, a doprinos u radu dali su još: Vesna Zirić i Sanja Čedić (gradski sekretarijat za sport i omladinu), Filip Marjanović (član Gradskog veća grada Beograda), Maja Knežević Romčević (Stalna konferencija gradova i opština), profesor dr Dušan Mitić i profesor dr Goran Kasum (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu) i Nina Peković Savić (Sportski savez Beograda). Skupu je prisustvovao i generalni sekretar SSAB Nikola Penić.