It seams that you haven't connected with your Twitter account
23 February, 2024
PočetnaSSABNA ČUKARICI BOLJI DANI SA TERITORIJALNIM SPORTSKIM SAVEZOM

NA ČUKARICI BOLJI DANI SA TERITORIJALNIM SPORTSKIM SAVEZOM

Radna grupa za izradu Programa razvoja sporta grada Beograda za period od 2019. godine do 2029. godine, nakon obilaska gradskih opština Zvezdara, Rakovica i Zemun, nastavila je svoje aktivnosti posetom Gradskoj opštini Čukarica.

Problem u prošloj godini bio je nefunkcionisanje sportskog saveza na nivou ove opštine, sada se situacija kreće u dobrom pravcu, pa preko 300 klubova može da očekuje kvalitetniju komunikaciju sa nadležnim institucijama, kao i bolji način finansiranja od naredne godine.

Interaktivni rad doneo je niz predloga i korisnih ideja, pričalo se o brojnim temama, iskorišćavanju već postojeće sportske infrastrukture na teritoriji opštine, komunikaciji sa klubovima, rokovima za predavanje godišnjih programa, bavljenju sportom dece školskog i predškolskog uzrasta…

Aktivan učesnik u razgovoru sa sportskim radnicima sa ove opštine bio je član radne grupe i naš predsednik Dragan Tomašević, a doprinos u radu dali su još: Vesna Zirić i Sanja Čedić (gradski sekretarijat za sport i omladinu), Filip Marjanović (član Gradskog veća grada Beograda), Maja Knežević Romčević (Stalna konferencija gradova i opština), profesor dr Dušan Mitić i profesor dr Goran Kasum (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu) i Nina Peković Savić (Sportski savez Beograda). Skupu je prisustvovao i generalni sekretar SSAB Nikola Penić.