JOVOVIĆ NA SASTANCIMA EVROPSKIH KOMISIJA

Last Updated: 30/01/2019Autor

BADMINTON

U periodu od 25. do 27. januara, u Kopenhagenu, održani su tradicionalni januarski sastanci komisija Evropske badminton konfederacije (BEC), kojima je prisustvovao i Radomir Jovović, predsednik Upravnog odbora Badminton saveza Srbije i potpredsednik Balkanske badminton asocijacije.

Kao član Komisije za razvoj članica i Komisije sport za sve, Jovović je ponovo uzeo aktivno učešće u radu istih. Sastancima ovih veoma važnih razvojnih komisija su prisustvovali i Andrej Antropov i Žoao Matoš, potpredsednici kontinentalne federacije, Brajan Agerbak, generalni sekretar, članovi borda direktora i komisija BEC. U radu komisija aktivno je učestvovao i Majkl Norbek, novi menadžer BEC.

Među brojnim temama koje su se našle na programu rada komisija, izdvojile su se sledeće: evaluacija rada i formiranje godišnjih izveštaja, donošenje izmena i dopuna strateških planova, ciljeva, indikatora uspeha i budžeta za 2019. godinu, primena i unapređivanje razvojnog sveobuhvatnog BASIS programa, priprema strukture i sadržaja Foruma BEC članica koji će biti održan u aprilu u Ukrajini, realizacija kurseva Svetske akademije sporta i Svetske badminton federacije, održavanje sudijskih seminara, prilagođavanje i dalja uspešna primena Shuttle Time projekta širom Evrope, sertifikovana edukacije trenera nivoa 1 i 2, priprema novog modela najstarijeg evropskog projekta – Letnje škole BEC za takmičare i trenere, realizacija 12 regionalnih projekata i dr. Srbija je, tokom 2018. godine, imala predstavnike ili je aktivno učestvovala u realizaciji većine evropskih projekata, što je konstatovano i u zvaničnim dokumentima komisija.

Tokom radnog sastanka Radomira Jovovića sa Rasmusom Bahom, menadžerom za komunikacije BEC, potvrđeno je da je Badminton savez Srbije najuspešniji učesnik evropskog projekta razvoja društvenih medija u 2018. godini. Predsednik UO BASS je boravak u Danskoj iskoristio i za promociju jednog od najvećih i najmasovnijih evropskih turnira za mlade – Serbian U17 & Youth International Novi Sad 2019, kao i za održavanje više sastanaka i dalje unapređivanje međunarodne saradnje.

Vlada Republike Srbije – Ministarstvo omladine i sporta obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava doprinelo je u značajnoj meri učešću Radomira Jovovića u radu Komisije za razvoj članica i Komisije sport za sve Evropske badminton konfederacije u Danskoj.