FIZIČKA AKTIVNOST ZA ZDRAVO STARENJE

Last Updated: 26/10/2016Autor

DOGAĐAJI

U Amfiteatru „Prof. dr Milivoje Matić“ na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (ulica Blagoja Parovića 156) Univerziteta u Beogradu u subotu, 5. novembra 2016, od 10 do 16 časova biće održan Stručan simpozijum na temu „Fizička aktivnost za zdravo starenje“. Na ovom značajnom Stručnom simpozijumu učestovaće 18 predavača koji će imati po 10-tak minuta da iznesu svoje izlaganje, a ceo simpozijum je svrstan u tri blok teme i to „Bio-psiho-socijalni aspekti starenja“, „Zdravstveno organizacioni aspekti starenja“ i „Primeri dobre prakse“. U najavi za Stručni simpozijum Organizacioni odbor, koji očekuje da se na početku Stručnog simpozijuma prisutnima obrate i predstavnici Ministarstava omladine i sporta i Srpske akademije nauke i umetnosti, objavio je kratak uvod koji Vam prenosimo u celini:

Fizička aktivnost je moćan faktor kojim čovek može kontrolisano uticati na proces starenja fizičkih i mentalnih funkcija. Biološki posmatrano, kod starije generacije se javljaju karakteristični involutivni procesi: smanjuje se opšta fizička i radna sposobnost, slabe čula (sluh i vid pre svega), počinju problemi sa pamćenjem (posebno kada je u pitanju bliska prošlost). Hronične nezarazne bolesti su sve prisutnije (hipertenzija, dijabetes, osteoporoza…). Zbog narušene ukupne sposobnosti ugrožen je dignitet ličnosti koja je sve teže sposobna i za elementarno samoposluživanje, pa se kao posledica javljaju depresija, demencija, suicidne misli.

Fizičko vežbanje, pored svog uticaja na mišićni tonus i kardiovaskularni fitnes, utiče i na poboljšanje kognicije i memorije jer snabdeva mozak dovoljnom količinom kiseonika i dovodi do oslobađanja velikih količine neurohemikalija i faktora rasta, koji značajno usporavaju proces starenja (John J. Ratey 2008). Višestruko je isplativije da se investira u očuvanje funkcionalne sposobnosti, nego da se leče posledice nedovoljne fizičke aktivnosti.

Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. postavlja kao jedan od ciljeva: unapređenje saradnje sa udruženjima i savezima penzionera, sportskim pokretima trećeg doba, nevladinim organizacijama i granskim sportskim savezima, radi povećanja obuhvata i razvoja novih oblika i sadržaja koji su namenjeni starijim osobama, u funkciji održavanja zdravlja, vitalnosti i digniteta. Sokolski savez Srbije je pokrenuo inicijativu da se okupe institucije, organizacije i stručnjaci koji žele da zajedno analiziraju brojne aspekte uticaja fizičke aktivnosti na zdravo starenje.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu stavio je na raspolaganje sve svoje resurse i preuzeo organizacionu i tehničku realizaciju stručnog seminara, koji ima za cilj: da informiše javnost o aktuelnosti problema nedovoljne fizičke aktivnosti starijih sugrađana, što u značajnoj meri opterećuje pojedinca, porodicu i sisteme zdravstva i socijalne zaštite, pa je zato potrebno da se uključi veći broj stručnjaka iz različitih oblasti – odnosno, da se formira konzorcijum ministarstava (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja); nevladinih i sportskih organizacija, sportskih saveza, sportskih centara i društveno odgovornih kompanija koje bi dalje koordinisano delovale.