Стручно предавање „Национaлне евиденције у области спорта“, петак 28.4.2023. у 8. 00ч

Last Updated: 26/04/2023AutorTags:

 

Кроз предавање полазници едукације ће стећи увид o:

  • садржају, начину вођења и начину и условима коришћења података из евиденција,
  • циљевима и значају вођења Националне евиденције у спорту,
  • могућностима које се остварују уписом података у Националну евиденцију,
  • о обавезама уписа у Националну евиденцију, организација и појединаца у области спорта,
  • о начинима коришћења апликације за упис података у НЕ.

Поред тога кроз предавање биће презентован и приказ коришћења софтвера за унос података од стране корисника.

 

Др Јелена Ивановић , Завод за спорт и медицину спорта РС

Доктор наука у спорту, виши научни сарадник у области друштвених наука – физичко васпитање и спорт, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,

Стручни је спортски надзорник. Руководила радом одељења и Сектора за стручни и научно – истраживачки рад у спорту. Члан је више радних група и комисија при Министарству спорта

и Градском секретаријату за спорт.

Предавање можете погледати путем линка који се налази ОВДЕ