“ZNAČAJ SPORTSKIH AKTIVNOSTI U INKLUZIJI DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU”

Last Updated: 14/12/2018Autor

SEMINARI

Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja danas je održan seminar pod nazivom “Značaj sportskih aktivnosti u inkluziji dece sa smetnjama u razvoju”. Seminar je organizovao Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda (SSOSIB) u saradnji sa Sportskim savezom invalida Srbije (SSIS). Skup, kojem se obratio i potpredsednik Sportskog saveza Beograda Mladen Kecman, finansijski su podržali Sekretarijat za sport i omladinu, Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda, kao i Ministarstvo rada, zapošljavanja i boračko – socijalna pitanja.

Inkluzija dece sa smetnjama u razvoju03Cilj seminara bio je da se profesorima fizičkog vaspitanja, učiteljima, vaspitačima, kao i ostalim zainteresovanim, prikažu specifičnosti i pozitivni primeri u organizaciji sportskih aktivnosti za decu sa invaliditetom.

Predviđene teme: Sport kod osoba sa paraplegijom (prof. Dr Fadilj Eminović), Fizička aktivnost osoba sa invaliditetom – izazovi, uspesi, zadovoljstvo (dr Danijela Vukićević), Specifičnosti rada u realizaciji fizičkih aktivnosti kao glavnog pokretača na svim nivoima razvoja kod dece oštećenog sluha i drugih smetnji u razvoju (Rada Savić Kukolj), Fizičko vaspitanje dece oštećenog vida (Boža Rakočević), Specifičnosti rada u fizičkom vaspitanju  kod dece sa intelektualnim teškoćama (Maja Rudaković), pored teorijskih izlaganja uključile su video prezentaciju i diskusiju. Jedan od predavača bila je i Bojana Milićević, stručni saradnik Sportskog saveza Beograda, sa temom “Primena adaptiranog programa malog fudbala u radu sa decom sa smetnjama u razvoju“.