It seams that you haven't connected with your Twitter account
7 December, 2023
PočetnaTagovane objave"testom do sertifikata"

Aplikacija „Testom do sertifikata“ omogućava pristup testu znanja na osnovu kojeg se izdaje sertifikat o učešću u onlajn edukaciji SSAB.