SSAB U 2019. UŠAO SA 102 ČLANICE

Last Updated: 18/01/2019Autor

SSAB

Treća sednica Izvršnog odbora Sportskog saveza Beograda u novom sazivu, kojom je predsedavao prvi čovek naše organizacije Dragan Tomašević, održana je danas u prostorijama Doma učenika “Patrijarh Pavle”. Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, doneto je nekoliko veoma važnih odluka za dalje funkcionisanje saveza. Nakon urađene revizije, Savez sportova Čukarice, Savez sportskih centara Beograda, Beogradski aerobik i fitnes savez, Beogradski motonautički savez, Savez za školski sport i organizaciju takmičenja, Beogradski tekvondo savez i Sportski savez Novog Beograda nisu više deo Sportskog saveza Beograda, pa je naša organizacija u 2019. godinu ušla sa 102 članice.

Članovi IO upoznati su sa radom revizorske kuće “ASW audit & advisory d.o.o.” kada je u pitanju finansijsko poslovanje SSAB za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine. Data je informacija o izmeni Predloga godišnjeg programa Sportskog saveza Beograda za 2019. godinu, kojim se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta u Gradu, a koji će se uzeti u razmatranje za sufinansiranje sredstvima iz gradskog budžeta.

Konstituisane su stručne komisije – Komisija za kategorizaciju (mandatar prof. dr Dragan Atanasov, Fakultet za sport Beograd Univerziteta “Union – Nikola Tesla”), Komisija za program i finansije (mandatar Nebojša Jevremović, Veslački savez Beograda), Komisija za vrhunske sportske manifestacije i takmičenja od interesa za Grad (mandatar dr Mladen Kecman, potpredsednik SSAB), Komisija za žene, sport i okruženje (mandatar Dragana Belojević Pešić, Sekretarijat za sport i omladinu), Komisija za rekreativni sport (mandatar Nebojša Stojanoski, Savez za rekreaciju i fitnes Srbije), Komisija za međugradsku, međunarodnu saradnju i medije (mandatar Slobodan Đurić, Softbol savez Srbije), Zdravstvena komisija (mandatar prof. dr Vladimir Jorga), Komisija za kategorizaciju klubova na teritoriji grada Beograda koji ostvaruju izuzetne sportske rezultate u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima (mandatar Svetozar Stanković, Rukometni savez Beograda, član IO SSAB), Komisija za školski sport (mandatar prof. dr Vesna Ćiledžić, Beogradska asocijacija za školski sport), Statutarno-pravna komisija (mandatar Ivana Dukić, Ministarstvo omladine i sporta RS), Komisija za dodelu nagrada i priznanja (mandatar Dragoljub Kočović, Sportski savez Srbije). Sekretar svih stručnih komisija je Bojana Milićević Marinković (Stručna služba SSAB).

Doneta je i odluka da se po potrebi formiraju: Komisija za sakupljanje i očuvanje istorijske građe beogradskog sporta, Komisija za sportske objekte i investicije, kao i Komisija za stručni rad u sportu.

Sve odluke i ovom prilikom donete su jednoglasno, a sednici Izvršnog odbora, pored predsednika Dragana Tomaševića, potpredsednika Mladena Kecmana i generalnog sekretara Jovana Koprivice, prisustvovali su članovi: prof. Goran Kasum, Nikola Stojić, Nikola Penić, Radoslav Milenković, Zorana Oborina, Ivana Lukić i Vladan Glavonjić, kao i predstavnici stručne službe i radne zajednice naše organizacije. Opravdano su bila odsutna dva člana Izvršnog odbora, prof. dr Vladimir Koprivica i Svetozar Stanković.