SJAJNO PREDAVANJE U REŽIJI SSAB

Last Updated: 16/10/2016Autor

SSAB

Privredna komora Beograda je u petak, 13. oktobra 2016, bila domaćin sjajnog i veoma sadržajnog stručno-informativnog predavanja koje je organizovao Sportski savez Beograda (SSAB) pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu. Na temu „Podizanje organizacionog i stručnog kapaciteta sporta na nivou Grada Beograda“ u radnoj i konstruktivnoj atmosferi govorilo je mnogo vrsnih stručnjaka pred oko 70 učesnika, među kojima je bio čak 41 predstavnik granskih sportskih saveza glavnog grada. Predavanje je otvorio predsednik SSAB Vlada Krstivojević koji je pozdravio sve učesnike i zahvalio im se što su došli u velikom broju. Takođe, prvi čovek SSAB je istakao da je ovo samo prvo u nizu predavanja čiji je glavni cilj, između ostalog, upućivanje svih činioca sporta u Beogradu u novi sistem budžetskog finansiranja na osnovu strateških dokumenata koje je usvojio Sekretarijat za sport i omladinu, kao krovna organizacija beogradskog sporta.

bU uvodnom delu pristutnima su se obratili i dr Danijel Korica, doktor nauka fizičke kulture i savetnik generalnog sekretara Sportskog saveza Srbije (SSS), zaslužni sportista i dugogodišnji savezni selektor Atletskog saveza bivše Jugoslavije, koji je pričao i o značaju saradnje SSAB i SSS, i ma Vladimir Pajić. Pomoćnik gradskog sekretara za sport, diplomirani ekonomista i master organizacionih nauka, sa desetogodišnjim radnim iskustvom i profesionalnom karijerom u vaterpolu, govorio je o značaju saradnje ove institucije sa SSAB koji bi, kako je istakao, trebalo da predstavlja servis za sve činioce beogradskog sporta. Takođe, ma Vladimir Pajić je „podvukao“ da su vrata Sekretarijata za sport i omladinu širom otvorena za sve granske sportske saveze pozvavši ih da se slobodno obrate ovom Sekretarijatu kada god imaju neki predlog, jer su svi zajedno na istom zadatku, a to su unapređenje, prosperitet i afirmacija sistema beogradskog sporta.

Nakon toga za govornicu je izašao prof.dr Dušan Mitić, nosilac predmeta Teorija i metodika sportske grane – rekreacije (smer) kao redovni profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, učesnik u izradi nacionalne Strategije razvoja sporta Republike Srbije i član radne grupe za izradu Programa razvoja sporta, član Komisije Sport za sve Olimpijskog komiteta Srbije, predsednik stručnog odbora Sporta za sve Srbije i član više međunarodnih organizacija iz oblasti rekreacije i sporta za sve. Prof.dr Dušan Mitić je održao prezentaciju „Programa razvoja sporta u gradu Beogradu za period od 2016. do 2018. godine“.

dVesna Zirić, diplomirani profesor fizičke kulture i bivši sportista, koja je zadužena za Program razvoja sporta u Beogradu, a pored toga predsednik radne grupe za implementaciju Programa razvoja sporta u Beogradu i načelnik sektora za sport Sekretarijata za sport i omladinu, govorila je o usvojenom dokumetu pod nazivom „Odluka o zadovoljenju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu“ koji jasno definiše šta Grad Beograd finansira, pa s tim u vezi i u kom smeru bi granski sportski savezi trebalo da izrađuju svoje programe.

Miodrag Šebek, prof. fizičke kulture i stručni savetnik u Sportskom savezu Srbije, i Slaven Radonić, diplomirani pravnik, predsednik stalne komisije za javne nabavke Sportskog saveza Srbije, govorili su na temu „Uloga granskih sportskih saveza na teritoriji grada Beograda u skladu sa Zakonom o sportu“, sa akcentom na „Pravilnik o kandidovanju i finansiranju programa od interesa za sport na nivou JLS“ i „Model obrazaca za kandidovanje programa“. Na kraju predavanja Maja Podunavac, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i master evropskih integracija i konsultant za pravna pitanja Sportskog saveza Beograda, odgovarala je na pitanja učesnika u vezi tema koje su prethodno obrađene.

Sve u svemu predavanje o organizaciji SSAB u petak, čiji su moderatori i glavni organizaori ispred SSAB bili Nina Peković-Savić, dipl. prof. fiz. kulture i samostalni stručni saradnik u SSAB i ma Bojana Milićević, dipl. prof. sporta i stručni saradnik u SSAB, pokazalo se kao odličan potez sudeći, kako po kvalitetu i stučnosti izlaganja, tako i po broju učesnika. Ovim predavanjem, kao i narednim planiranim u kojima će ciljne grupe biti teritorijani sportski savezi, predsednici opština, sportska društva i sportska udruženja, SSAB želi da poveže sve činioce koji se nalaze u sistemu sporta u Beogradu, koji po masovnosti pokriva ogroman deo celokupnog srpskog sporta, i da ih pravovremeno informiše o starteškim dokumentima koji se na nivou Grada donose u skladu sa novim Zakonom o sportu.

(Izvor SSAB, Foto Katarina Marčetić)

c
a