It seams that you haven't connected with your Twitter account
23 February, 2024

Akti - SSAB

Sva dokumenta možete preuzeti u PDF formatu.

pdfIcon Statut SSAB
pdfIcon Poslovnik o radu IO SSAB
pdfIcon

pdfIcon

Poslovnik o radu Skupštine SSAB

Odluka o dopuni Poslovnika o radu Skupštine SSAB (objavljeno 12. februara 2021)

pdfIcon Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih klubova na teritoriji Grada Beograda koji ostvaruju izuzetne rezultate na prvenstvenim takmičenjima u juniorskoj kategoriji u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim granama
pdfIcon Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih klubova na teritoriji Grada Beograda koji ostvaruju izuzetne rezultate u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima
pdfIcon Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih društava sa sedištem na teritoriji grada Beograda
pdfIcon Pravilnik za organizaciju takmičenja “Trofej Beograda”
pdfIcon Pravilnik o radu stručnih komisija Sportskog saveza Beograda
pdfIcon Pravilnik o godišnjem priznanju SSAB
pdfIcon Obavezujuće uputstvo za organizacije u oblasti sporta u pogledu potrebne dokumentacije za davanje mišljenja u vezi sa kandidaturom za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja
pdfIcon Sistematizacija poslova SSAB
pdfIcon Pravilnik o radu SSAB
pdfIcon Disciplinski pravilnik
pdfIcon Knjiga članova SSAB

Pravilnik-Knjiga članova

Logotipove Sportskog saveza Beograda možete preuzeti OVDE.