It seams that you haven't connected with your Twitter account
18 September, 2020

Akti - SSAB

Sva dokumenta možete preuzeti u PDF formatu.

pdfIcon Statut SSAB
pdfIcon Poslovnik o radu IO SSAB
pdfIcon Poslovnik o radu Skupštine SSAB
pdfIcon Kriterijume koje sportski klubovi na vodi treba da ispune za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (objavljeno 25. juna 2013)
pdfIcon Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih klubova na teritoriji Grada Beograda koji ostvaruju izuzetne rezultate u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima
pdfIcon Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih društava sa sedištem na teritoriji grada Beograda (objavljeno 11. septembra 2015)
pdfIcon Pravilnik o kriterijumima za dodelu školskih stipendija
pdfIcon Pravilnik za organizaciju takmičenja “Trofej Beograda”
pdfIcon Pravilnik o radu stručnih komisija Sportskog saveza Beograda
pdfIcon Pravilnik o godišnjem priznanju SSAB
pdfIcon Pravilnik komisije za mirno rešavanje sporova
pdfIcon Sistematizacija poslova SSAB
pdfIcon Pravilnik o radu SSAB
pdfIcon Disciplinski pravilnik
pdfIcon Knjiga članova SSAB

Logotipove Sportskog saveza Beograda možete preuzeti OVDE