ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA IO SAAB

Last Updated: 25/10/2018Autor

SABB

U prostorijama Doma učenika „Patrijarh Pavle“ u sredu, 24. oktobra 2018, održana je prva ujedno i konstitutivna sednica Izvršnog odbora Sportskog saveza Beograda (SSAB) kojoj su prisustvovali predsednik SSAB Dragan Tomašević, potpredsednik Mladen Kecman, prof. Goran Kasum, Svetozar Stanković, Radoslav Novaković, Nikola Stojić, Zorana Oborina, Ivana Lukić i potonji novoizabrani član Vladan Glavonjić. Na sednici, kojom je presedavao prvi čovek SSAB Dragan Tomašević i kojoj su prisustvovali i generalni sekretar SSAB Jovan Koprivica, Slaven Radonić i Milan Zonić, između ostalog donete su odluke o izboru Vladana Glavonjića, predsednika Beogradskog kendo saveza, u sastav novog IO SSAB kao i o formiranju Odbora za hitna pitanja, kao operativnog tela koje bi između dve sednice Izvršnog odbora donosilo odluke uslovljene hitnim potrebama posla, koga će činiti predsednik SSAB Dragan Tomašević, generlani sekretar SSAB Jovan Koprivica i Zoran Oborina.3 2