IV REDOVNA SKUPŠTINA

Last Updated: 04/03/2021AutorTags: ,

Četvrta redovna Skupština SSAB koja je usled sprečavanja i suzbijanja bolesti COVID-19,koju je donela Vlada Republike Srbije,održana je u periodu od 1. do 3. marta 2021. godine elektronskim putem preko zvaničnih mejl adresa Saveza i članova Saveza i to sa sledećim DNEVNIM REDOM:

 

1.Usvajanje Zapisnika sa druge redovne Skupštine održane 03. marta 2020. godine

2.Usvajanje Zapisnika za vanredne elektronske Skupštine održane 12. februara 2021. godine

3.Usvajanje izveštaja Narodnog odbora o radu i poslovanju Sportskog saveza Beograda u 2020. godini

4.Usvajanje izveštaja o radu:

  • Usvajanje izveštaja o radu Sportskog saveza Beograda u delu programa koji je finansiran sredstvima grada Beograda u 2020. godini;
  •  Usvajanje celokupnog Izveštaja o radu Sportskog saveza Beograda u 2020. godini;

5. Usvajanje Izveštaja o materijalno finansijskom poslovanju Sportskog saveza Beograda za 2020. godinu:

  • Usvajanje Finansijskog izveštaja Sportskog saveza Beograda u delu programa koji je finansiran sredstvima grada Beograda za 2020. godinu;
  • Usvajanje celokupnog Finansijskog izveštaja Sportskog saveza Beograda za 2020. godinu- pregled prihoda i rashoda;

6. Usvajanje Programa Sportskog saveza Beograda za 2021. godinu koji se kandiduje za finansiranje sredstvima grada Beograda za 2021. godinu;

7. Usvajanje Finansijskog plana Sportskog saveza Beograda za 2021. godinu;

8. Usvajanje Finansijskog izveštaja preduzeća Sportski savez- Sport trejd za 2020. godinu- pregled prihoda i rashoda;

9. Usvajanje ostavke člana Nadzornog odbora Sportskog saveza Beograda;

10. Imenovanje člana Nadzornog odbora Sportskog saveza Beograda;

11. Imenovanje Komisije za žalbe Sportskog saveza Beograda.

 

Pregled glasanja IV skupštine Sportskog saveza Beograda možete pogledati OVDE.