NOVI PROJEKAT SSAB – MINI MINI SPORT

Last Updated: 12/01/2018Autor

ŠKOLSKI SPORT

Sportski savez Beograda je uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda u školskoj 2017/2018 pokrenuo projekat MINI-MINI SPORT, koji je zamišljen kao uvod i priprema za Školska sportska takmičenja grada Beograda. MINI MINI SPORT se svojim sadržajem i suštinom uklapa u opšti interes u oblasti sporta kao i u osnovne ciljeve i prioritete Programa razvoja sporta na teritoriji našeg glavnog grada. Ovaj projekat podstiče sistemsko vežbanje, stvara navike za učešće u sportu i, što je najvažnije, deci, bez obzira na realne fizičke sposobnosti i stvarnu sportsku obdarenost, pruža mogućnost da svoje potrebe u oblasti sporta kvalitetno zadovoljavaju.

Program je namenjen učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola, a osnovni razlog odabira ove ciljne grupe je činjenica da su period polaska u školu, početka školovanja i socijalizacija veoma važni kao preduslov pravilnog psihofizičkog razvoja dece. Takođe, izražena je potreba za povećanjem fizičke aktivnosti u cilju prevencije posturalnih poremećaja i hipokinezije kod dece mlađeg školskog uzrasta.

MINI MINI SPORT je takmičenje na poligonu koji uključuje elemente sportova koji su deo Školskih sportskih takmičenja. Ideja je da se svako dete kao potencijalni učesnik sistema Školskih sportskih takmičenja upozna sa osnovnim elementima sportova koji su obuhvaćeni školskim takmičenjima kao i da se eventualno usmeri ka sportu koji mu najviše odgovara shodno njegovim  psihofizičkim spososbnostima. Ovaj projekat, koji uključuje škole beogradskih opština, počeo je sa realizacijom u decembru 2017, a trajaće do maja 2018. Krajnji rok za prijavu za učešće u projektu 31. januar 2018.