MEDICINSKA EDUKACIJA SPORTSKIH STRUČNJAKA- CIKLUS 2024

Last Updated: 07/05/2024AutorTags: ,

📢 U petak, 26. aprila 2024, od  8č, održalo se predavanje pod nazivom “ Metabolički sindrom i fizičko vežbanje“

📢 Link na kojem možete pogledati predavanje OVDE.

➡️ Prof. dr Miloš Maksimović je redovni profesor na Institutu za higijenu sa medicnskom ekologijom, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalista je higijene i subspecijalista dijetoterapije.

Sfera interesovanja su faktori rizika koji dovode do hroničnih nezaraznih bolesti sa akcentom na metabolički sindrom kao i oboljenja usled nepravilne ishrane i fizičke neaktivnosti.

Autor je više od 150 radova objavljenih u domaćim, medjunarodnim časopisima kao i domačim i medjunarodnim skupovima.

 

➡️ Metabolički sindrom i fizičko vežbanje – rezime predavanja:

  • Metabolički sindrom-definicija, etiologija, učestalost.
  • Veza izmedju metaboličkog sindroma i aterosklerotske bolesti.
  • Prevencija metaboličkog sindroma.
  • Povezanost fizičke neaktivnosti i metaboličkog sindroma.
  • Preporuke za fizičku aktivnost.