It seams that you haven't connected with your Twitter account
2 December, 2023
PočetnaDogađajiJAVNI ČAS SOKOLA BEOGRADA

JAVNI ČAS SOKOLA BEOGRADA

Dana 04.06.2022. godine sa početkom od 11 časova u Sokolskom domu Batajnica (tereni na otvorenom i zatvorenom) održaće se „Javni čas sokola Beograda“.

 

Ova aktivnost predstavlja svojevrstan mini Slet sokolskih društava. Na njoj će biti prikazana sublimacija rada sokolskih društava kako iz Beograda tako i pozvanih društava iz Srbije. Na ovoj aktivnosti biće prikazan kompletan rad sokolskih društava.

Ova aktivnost ima za cilj promociju sokolskog sporta van centralnih opština grada Beograda. Promocija sokolske rekreacije i benefita redovnog bavljenja sokolskim rekreativnim sportom. Povećanje članstva u sokolskim društvima. Promocija zdravih stilova života.