IZBORI ZA PREDSEDNIKA U VSS-U

Last Updated: 11/04/2017Autor

VAZDUHOPLOVSTVO

U roku koji je bio predviđen za podnošenje predloga za kandidature za predsednika Vazduhoplovnog saveza Srbije, klubovi su ukupno poslali 34 kandidature za dva kandidata. Labuda Bulatovića predložilo je 29 klubova, od čega su tri predloga nevalidna, dok su Mirka Đorđevića predložila dva kluba, od čega je jedna nominacija nevažeća. Kako je prema važećim pravilima potrebno najmanje deset nominacija za jednog predsedničkog kandidata, g. Bulatović koji je i prethodnih osam godina bio prvi čovek Vazduhoplovnog saveza Srbije biće jedini kandidat na izbornoj skupštini koja je zakazana za 24. april. Prihvatajući kandidaturu Bulatović je, shodno Poslovniku o radu skupštine, dostavio svoju biografiju i Program rada i razvoja VSS i vazduhoplovnog sporta u periodu 2017-2021. godine.

Bulatović je dugogodišnji društveni aktivista, sportski radni u vazduhoplovnom sportu. Predsednik je „Narodne tehnike“ Savski venac. Član je aerokluba „Savski venac“ od njegovog osnivanja, a predsednik novoformiranog kluba od 1998. godine. Jedan je od osnivača Saveza vazduhoplovnih sportova Beograda i predsednik tog Saveza i Vazduhoplovnog saveza Beograda od 1999. do 2006. godine.

Prema njegovom planu rada, tokom 2017. godine, VSS će još aktivnije raditi na okupljanju sportskih organizacija, pojedinaca i subjekata koji su aktivni u vazduhoplovstvu, i zalagati se da se privatizacija sprovede u skladu sa zakonom, i u korist klubova, a ne vlasnika. Još veće osamostaljivanje aeroklubova, uz podršku koju bi VSS pružio i saradnju sa lokalnim vlastima, naročito oko rešavanja imovinsko-pravnih pitanja takođe je deo plana za naredni period. Važan segment Programa razvoja je zalaganje za podršku klubovima koji se bave sportskim podmlatkom, između ostalog i kroz opredeljivanje sredstava za pripremu programa koji su namenjeni njima. Reaktiviranje sportskih kampova je takođe u četvorogodišnjem planu, zajedno sa brigom o reprezentacijama i većim zalaganjem za bezbednost u letačkim sportovima.