It seams that you haven't connected with your Twitter account
10 December, 2022
PočetnaIzdvajamoСПОРТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА

СПОРТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА

Обавештавамо вас да је Скупштина града Београда на седници одржаној дана 9. јуна 2021. године усвојила „Одлуку о песми Града Београда“. Одлука је објављена у „Службеном листу града Београда’ бр. 40/21 од 10. јуна 2021. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. Песма Града Београда је „Химна Београду“ за коју је текст написао Танасије Младеновиh на музику Миховила Логара.

Сви органи града Београда и градских општина, предузећа, установе и остале организације чији је оснивач Град, односно градска општина, имају обавезу да обезбеде да се песма Града изводи приликом организовања прослава, свечаности и других културних, спортских и сличних манифестација у складу са Одлуком о песми Града Београда. Одлуком је прописано у којим приликама и на који начин се Песма града мoжe изводити. У наредних 15 дана Центар београдских фестивала обезбедиhе аудио верзију Песме града која се може користити приликом њеног извођења.

 

Документ у ПДФ-у можете погледати ОВДЕ.