СПОРТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА

Last Updated: 29/06/2021AutorTags: ,

Обавештавамо вас да је Скупштина града Београда на седници одржаној дана 9. јуна 2021. године усвојила „Одлуку о песми Града Београда“. Одлука је објављена у „Службеном листу града Београда’ бр. 40/21 од 10. јуна 2021. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. Песма Града Београда је „Химна Београду“ за коју је текст написао Танасије Младеновиh на музику Миховила Логара.

Сви органи града Београда и градских општина, предузећа, установе и остале организације чији је оснивач Град, односно градска општина, имају обавезу да обезбеде да се песма Града изводи приликом организовања прослава, свечаности и других културних, спортских и сличних манифестација у складу са Одлуком о песми Града Београда. Одлуком је прописано у којим приликама и на који начин се Песма града мoжe изводити. У наредних 15 дана Центар београдских фестивала обезбедиhе аудио верзију Песме града која се може користити приликом њеног извођења.

 

Документ у ПДФ-у можете погледати ОВДЕ.