It seams that you haven't connected with your Twitter account
7 December, 2023
PočetnaIstaknute vestiОДРЖАНА XXVI СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

ОДРЖАНА XXVI СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

На oснoву чл. 4. и 35. ст. 1 дo 5 Пoслoвника o раду Извршнoг oдбoра Спoртскoг савеза Беoграда, одржана је XXVI седница Извршног одбора Спортског савеза Београда уз коришћење електронских средстава комуникације (електронска седница).

Разлог за сазивање електронске седнице је хитност потребе за усвајањем Предлога плана и програма за 2022. годину.

На XXVI седница Извршног одбора Спортског савеза Београда усвојене су све одлуке једногласно. Присутно је било 9 од 10 чланица.