„Програми рекреативног вежбања за старије особе“ – стручнa трибинa

Асоцијација "Спорт за све", под покровитељством Секретаријата за спорт и [...]