It seams that you haven't connected with your Twitter account
8 June, 2023

  Кроз предавање полазници едукације ће стећи увид o: садржају, начину вођења и начину и условима коришћења података из евиденција, циљевима и значају вођења Националне евиденције у спорту, могућностима које се остварују уписом података у Националну евиденцију, о обавезама уписа у Националну евиденцију, организација и појединаца