It seams that you haven't connected with your Twitter account
10 December, 2023

Дана 22.04.2021. одржана је XXII седница Извршног одбора Спортског савеза Београда, којој је присуствовало 9 чланова Извршног одбора. Све тачке Дневног реда су усвојене једногласно осим 2. тачке Дневног реда - Oдлука о искључењу Универзитетског спортског савеза Београда из чланства ССАБ. Од тога, 8 чланова је

СВИМ ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА Седница Извршног одбора Спортског савеза Беoграда ће се oдржати у четвртак 22.04.2021.   Д Н Е В Н И      Р Е Д 1. Усвајање Записника са XXI седнице Извршног одбора ССАБ; 2. Донoшење Одлуке о искључњу Универзитетског спортског савеза Београда из чланства у