Хуманитарни спортски догађај „ЛЕДЕНА БАЈКА IV“ 

Last Updated: 24/12/2021AutorTags: , ,

Хуманитарни спортски догађај „ЛЕДЕНА БАЈКА IV“ – организован за најмлађе узрасне категорије деце са инвалидитетом и сметњама у развоју и децу из социјално угрожених породица у циљу социјализације, развоја инклузије као и развоја психосоцијалних и моторичких капацитета ове популације уз стварање могућности за пуно и ефикасно укључивање у све области друштвеног живота.

 

Сви учесници cy добили новогодишње пакетиће. Број учесника је било око 150 деце (у две групе у два дана) узраста од 7 до 14 година из удружења за децу са сметњама у развоју и специјалних школа.

 

Стручни кадар који je биo ангажован у активностима су спортски стручњаци са вишегодишњим искуством у раду са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом као и дипломирани дефектолог, као и велики број волонтера.  Пројекат je успешно реализован y два дана 21.12.2021. и 22.12.2021. под покровитељством секретаријата за спорт и омладину града Београда.