СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

Last Updated: 22/04/2021AutorTags: ,

СВИМ ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

Седница Извршног одбора Спортског савеза Беoграда ће се oдржати у четвртак 22.04.2021.

 

Д Н Е В Н И      Р Е Д

1. Усвајање Записника са XXI седнице Извршног одбора ССАБ;

2. Донoшење Одлуке о искључњу Универзитетског спортског савеза Београда из
чланства у Спортском савезу Београда;

3. Текућа питања

Молимо Вас да присуствујете седници, а у случају спречености обавезно свој недолазак
најавите телефоном на број: 011/3605-880 и 2683-558 или мејлом office@ssab.org.rs.