It seams that you haven't connected with your Twitter account
27 June, 2022
PočetnaSSABСЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

СВИМ ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

Седница Извршног одбора Спортског савеза Беoграда ће се oдржати у четвртак 22.04.2021.

 

Д Н Е В Н И      Р Е Д

1. Усвајање Записника са XXI седнице Извршног одбора ССАБ;

2. Донoшење Одлуке о искључњу Универзитетског спортског савеза Београда из
чланства у Спортском савезу Београда;

3. Текућа питања

Молимо Вас да присуствујете седници, а у случају спречености обавезно свој недолазак
најавите телефоном на број: 011/3605-880 и 2683-558 или мејлом office@ssab.org.rs.