Годишњак Спортског савеза Београда 2020.

Last Updated: 09/09/2021AutorTags: , ,

Спортски савез Београда је у оквиру своје издавачке делатности а у складу са предвиђеним планом и програмом активности у 2021. години, издао Годишњак за 2020. годину.

 

Годишњак 2020. поред активности и рада Спортског савеза Београда у 2020. години, обухвата и преглед спортиста из београдских клубова који су освојили медаље на светским и европским првенствима у 2020. години, у свим категоријама, као и државних првака у 2020.години, такође у свим узрасним категоријама.

Такође, Годишњак 2020. садржи и податке о великим такмичењима и манифестацијама од значаја за град Београд, одржаним у претходној години као и листу категорисаних клубова који су oстварили  изузетне спортске резултате у олимпијским и параолимпијксим спортским гранама у 2020.

 

ГОДИШЊАК 2020.