It seams that you haven't connected with your Twitter account
10 December, 2023
PočetnaАikidо savеz Bеоgrada

Аikidо savеz Bеоgrada

Adresa: Vјеkоslava Коvača 11, Bеоgrad

Telefon: 011/24-24-683

E-mail: yac@beotel.rs

Sajt: www.aikidosbgd.com

Savez je osnovan 2000. godine. Nakon osnivanja prima u članstvo više klubova. Danas, 2011. godine ima 8 redovnih članica – klubova, a prisutna je tendencija stalnog širenja. Savez je 2001.godine primljen u Aikido savez Srbije i u Sportski savez Beograda.

Takođe nas 2001.godine prepoznaje kao Gradski granski Aikido Savez i Sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda.

Članstvo saveza je mlado po strukturi kategorija. Većina je u pionirkoj, kadetskoj i juniorskoj kategoriji, iako je bavljenje Aikido borenjem kao veštinom moguće i starijem dobu.