V РЕДОВНА СКУПШТИНА

Last Updated: 24/02/2022AutorTags: , , ,

Скупштина Спортског савеза Београда одржала је елeктронску седницу током три дана, од 21. фебруара у 08:00 часова до 23. фебруара у 14:00 часова.

Право гласа на електронској седници имало је 112 чланова (редовни чланови и представници придружених и помажућих чланова).

За усвајање одлука по предложеним тачкама Дневног реда и то:

  1. Усвајање Записника са четврте редовне Скупштине одржане 03. марта 2021. године;
  2. Усвајање извештаја Надзорног одбора о раду и пословању Спортског савеза Београда у 2021. години;
  3. Усвајање Извештаја о реализацији основног (годишњег) програма Спортског савеза Београда који је финансиран средствима из градског буџета у 2021. години;
  4. Усвајање Извештаја о материјално финансијском пословању Спортског савеза Београда за 2021. годину:

4.1.Усвајање Финансијског извештаја Спортског савеза Београда у делу програма који је финансиран средствима града Београда за 2021. Годину;

4.2.Усвајање целокупног Финансијског извештаја Спортског савеза Београда за 2021. годину – преглед прихода и расхода;

5. Усвајање Програма Спортског савеза Београда за 2022. годину који се кандидује за финансирање средствима града Београда за 2022. годину;

6. Усвајање Финансијског плана Спортског савеза Београда за 2022. годину;

7. Усвајање Финансијског извештаја предузећа Спортски савез – Спорт трејд  за 2021. годину – преглед прихода и расхода;

8. Усвајање оставке члана Извршног одбора Спортског савеза Београда;

9. Именовање члана Извршног одбора Спортског савеза Београда;

 

Преглед гласања скупштине Спортског савеза Београда можете погледати ОВДЕ.