It seams that you haven't connected with your Twitter account
4 March, 2021
PočetnaStručna Služba

Stručna Služba

Stručna služba Sportskog saveza Beograda

Nikola Penić generalni sekretar
Slaven Radonić savetnik za pravne poslove
Nina Peković-Savić samostalni savetnik u sportu
Bojana Milićević Marinković samostalni savetnik u sportu
Jelena Jakovljević savetnik za ekonomske poslove
Ivana Lukić savetnik za ekonomske poslove
Tanja Tošić poslovni sekretar
Danijela Burić tehnički sekretar
Milenko Marić referent za evidencione i logističke poslove
Ivan Momić saradnik