It seams that you haven't connected with your Twitter account
17 October, 2021
PočetnaStručna Služba

Stručna Služba

Stručna služba Sportskog saveza Beograda

Nikola Penić generalni sekretar
Slaven Radonić savetnik za pravne poslove
Nina Peković-Savić samostalni savetnik u sportu
Bojana Milićević Marinković samostalni savetnik u sportu
Jelena Jakovljević savetnik za ekonomske poslove
Ivana Lukić savetnik za ekonomske poslove
Tanja Tošić poslovni sekretar
Danijela Burić tehnički sekretar
Milenko Marić referent za evidencione i logističke poslove
Ivan Momić saradnik