SPORTSKI SAVEZ ČUKARICA 2018 I BEOGRADSKA WUSHU ASOCIJACIJA PRIMLJENI U ČLANSTVO

Last Updated: 16/11/2019AutorTags: ,

Deveta sednica Izvršnog odbora Sportskog saveza Beograda održana je u hotelu „Katići“, u Katićima pored Ivanjice. Porodica SSAB brojnija je za dva člana, jer su prihvaćeni zahtevi Sportskog saveza Čukarica 2018 i Beogradske Wushu Asocijacije, pa sada imamo ukupno 108 članica.

Sednicom je predsedavao prvi čovek naše organizacije Dragan Tomašević, a pored njega bili su prisutni: potpredsednik Mladen Kecman, prof. Goran Kasum, Nikola Stojić, Svetozar Stanković, Zorana Oborina, Ivana Lukić, Vladan Glavonjić, kao i generalni sekretar Nikola Penić.

Odsutni su bili prof. Vladimir Koprivica, Radoslav Novaković i Petar Đukić. Sve odluke donete su jednoglasno, a razgovaralo se i o izradi monografije SSAB. Zaključeno je da će, ukoliko se ukaže potreba, još jednom biti kontaktirani granski sportski savezi kako bi dostavili potrebne podatke.