SKUPŠTINA SSAB U UTORAK, U DOMU UČENIKA “PATRIJARH PAVLE”

Last Updated: 01/03/2019Autor

SSAB

Prva redovna Skupština Sportskog saveza Beograda održaće se u utorak, 5. marta 2019. godine sa početkom u 15 časova, u prostorijama Doma učenika “Patrijarh Pavle” (ul. Zdravka Čelara 14, Beograd).

Dnevni red

1.            Izbor radnih tela Skupštine:

–              Verifikaciona komisija – 3 člana

–              Zapisničar i dva overivača zapisnika

2.            Izveštaj Verifikacione komisije

3.            Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa izborne Skupštine održane 15.oktobar 2018.godine

4.            Usvajanje Izveštaj Nadzornog odbora Sportskog saveza Beograda za 2018.godinu

5.            Usvajanje Izveštaja o ostvarivanju programa i finansijskog plana Sportskog saveza Beograda za 2018.godinu.

5.1.        Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu u delu programa koji je finansiran sredstvima gradskog budžeta za 2018.godinu

5.2.        Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o raspoređivanju i utrošku sredstava gradskog budžeta za 2018.godinu.

5.3.        Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja – prihoda i rashoda Sportskog saveza Beograda za 2018.godinu.

5.4.        Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Sportskog saveza Beograda za 2018.godinu

6.            Usvajanje Programa i finansijskog plana Sportskog saveza Beograda za 2019.godinu

6.1.        Donošenje odluke o usvajanju predloga Programa Sportskog saveza Beograda za 2019.godinu koji se kandiduje za finansiranje sredstvima gradskog budžeta

6.2.        Donošenje odluke o usvajanju finansijskog plana Sportskog saveza Beograda za 2019.godinu

7.            Usvajanje Finansijskog izveštaja – pregled prihoda i rashoda privrednog društva Sportski savez – Sport trejd za 2018.godinu

8.            Usvajanje Odluke o raspodeli viška prihoda (dobiti) privrednog društva Sportski savez –Sport trejd za 2018.godinu

9.            Usvajanje predloga izmena i dopuna Statuta

10.         Usvajanje odluke o ostavci generalnog sekretara Sportskog saveza Beograda

11.         Imenovanje generalnog sekretara Sportskog saveza Beograda (na predlog predsednika  Saveza)

12.         Odlučivanje Skupštine o žalbi Beogradskog tekvondo saveza na Odluku Izvršnog odbora Sportskog saveza Beograda o isključenju Beogradskog tekvondo saveza iz članstva u Sportskom savezu Beograda

13.         Tekuća pitanja

Kompletan materijal za Prvu redovnu sednicu Skupštine Sportskog saveza Beograda možete preuzeti OVDE