POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA SRPSKIM SAVEZOM PROFESORA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA

Last Updated: 15/10/2019AutorTags: ,

Sportski savez Beograda i Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta potpisali su Sporazum o saradnji. On obuhvata permanentno stručno usavršavanje kadrova koji se bave fizičkim vaspitanjem i sportom, zajedničko učešće u projektima istraživačkog karaktera, stvaranje i unapređivanje postojećih materijalno-tehničkih uslova za bavljenje školskim fizičkim vaspitanjem i školskim sportom, razmenu stručnih informacija, publikacija, literature i dr. Sporazum ispred naše organizacije potpisao je generalni sekretar Nikola Penić, dok je Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta ovom prilikom predstavljao predsednik Saveta dr Miroslav Marković.