It seams that you haven't connected with your Twitter account
27 February, 2024
PočetnaUncategorizedPoslednje online predavanje SSAB u 2023. godini

Poslednje online predavanje SSAB u 2023. godini

Onlajn ciklus -Jačanje kapaciteta sportskih organizacija, članova SSAB

  •  27.12. 2023. od 8,00 čas. na jutjub kanalu SSAB

 Umrežavanja u oblasti sporta na lokalnom nivou- Maja Romčević Knežević iz Stalne konferencije gradova i opština, moderator Nina Peković Savić

 Razgovor o:

  1. Postojećim mehanizmima umrežavanja u oblasti sporta na lokalnom nivou (umrežavanje na nivou lokalne samouprave; umrežavanje između lokalnih samouprava u oblasti sporta – Mreža za sport lokalnih samouprava i teritorijalnih sportskih saveza)
  2. Razmatranje novog modea umrežavanja na lokalnom nivou u oblasti sporta, a koji su u skladu sa postojećim zakonodavnim okvirom;
  3. Predstavljanje primera dobre prakse u oblasti umrežavanja, kao i analiza efekata koji su postignuti kroz umrežavanje;
  4. Predstavljanje najvažnijih aktivnosti za 2024. godinu u oblasti sporta na lokalnom nivou koje su predložene tokom sastanaka Mreže za sport.

Maja Knežević Romčević, preko 15 godina godina aktivno radi na unapređenju rada lokalne samouprave u Srbiji. Zaposlena je u Stalnoj konferenciji gradova i opština, a tokom godina je bila angažovana na značajnom broju međunarodnih projekata ( SDC; SIDA; IPA i sl.). Bila je član nacionalnih radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata u oblasti obrazovanja, sporta, omladine i kulture, kao i član radnih grupa za izradu nacionalnih strategija za date oblasti. Aktivno se bavi implementacijom institucionalnog okvira i unapređenjem rada lokalne samouprave širom Srbije i radila na razvijanju velikog broja modela pravilnika, poslovnika o radu, sistema izveštavanja i budžetiranja različitih usluga i programa. Takođe, organizovala je preko 1000 okruglih stolova, treninga, konferencija, radionica i vebinara, a i cilju dizanja znanja i razmene dobre prakse zaposlenih u gradovima i opštinama širom Srbije. U oblasti sporta je bila član radne grupe za izradu Zakona o sportu, Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji i sl. Tokom 2015-2016. godine je sa timom eksperata pružala podršku lokalnim samoupravama u pisanju strateških dokumenata i kao rezultat 142 lokalne samouprave su usvojile svoje Planove razvoja sporta. Takođe, sa timom saradnika je rukovodila izradom tri priručnika koji se bave sportom u lokalnim samoupravama i tom prilikom su izrađeni brojni modeli akata namenjenih lokalnim samoupravama. Maja Knežević Romčević je i inicijator osnivanja Mreže za sport, a kojoj su članovi sve lokalne samouprave i teritorijalni sportski savezi u Srbiji.

Prezentaciju predavanje možete prezteti OVDE.

Link pomoću koga možete pratiti predavanje je OVDE