ODRŽANA 14. REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE KSS

Last Updated: 30/10/2019Autor

Danas je u „Kući košarke“ održana 14. redovna sednica Skupštine Košarkaškog saveza Srbije. Na ovoj sednici prisustvovalo je 23 delegata. Godišnji izveštaj Nadzornog odbora za 2018. godinu i godišnji Finansijski izveštaj za 2018. godinu su usvojeni sa 21 glasom „za“ i dva „uzdržana“, bez glasova „protiv“. Godišnji Finansijski plan za 2019. godinu usvojen je jednoglasno.