NADZORNI ODBOR ODRŽAO PRVU SEDNICU

Last Updated: 25/02/2019Autor

SSAB

Nadzorni odbor Sportskog saveza Beograda održao je prvu redovnu sednicu na kojoj je usvojeno nekoliko vrlo važnih odluka za funkcionisanje naše organizacije u budućnosti. Uoči sednice Skupštine SSAB, koja će biti održana 5. marta, pred članovima Nadzornog odbora: predsednicom Natašom Đukanović, Darkom Čolovićem i Milošem Dejanovićem, našli su se Izveštaj o raspoređivanju i utrošku sredstava gradskog budžeta za 2018. godinu, Finansijski izveštaj (završni račun) – pregled prihoda i rashoda SSAB za 2018. godinu, Predlog plana i programa SSAB za 2019. godinu koji se kandiduje za finansiranje sredstvima gradskog budžeta, kao i Predlog finansijskog plana SSAB za tekuću godinu.

Sve odluke donete su jednoglasno, a stručnu pomoć članovima Nadzornog odbora pružile su Bojana Milićević Marinković i Mirjana Glišić. Sastanak je održan u prostorijama renomirane kompanije DD Wellness Solutions, prijatelja našeg saveza, koja u svojoj ponudi ima opremu za fitnes globalno priznatih brendova, uz profesionalan pristup, kvalitet i fokus na potrebama klijenta.