MINI MINI SPORT I U NOVOJ ŠKOLSKOJ 2018/2019.

Last Updated: 03/09/2018Autor

PROJEKTI

Sportski savez Beograda je uz podršku Grada Beograda-Sekretarijata za sport i omladinu u školskoj 2017/2018 pokrenuo projekat MINI-MINI, zamišljen kao uvod i priprema za Školska sportska takmičenja grada Beograda. Program je namenjen učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole.  Osnovni razlog odabira ove ciljne grupe je činjenica da su period polaska u školu, početka školovanja i socijalizacija veoma važni kao preduslov pravilnog psihofizičkog razvoja dece.

Takođe, izražena je potreba za povećanjem fizičke aktivnosti u cilju prevencije posturalnih poremećaja i hipokinezije kod dece mlađeg školskog uzrasta.

MINI MINI SPORT je takmičenje na poligonu koji uključuje elemente sportova koji su deo Školskih sportskih takmičenja. Ideja je da se svako dete kao potencijalni učesnik sistema Školskih sportskih takmičenja upozna sa osnovnim elementima sportova koji su obuhvaćeni školskim takmičenjima kao i da se eventualno usmeri ka sportu koji mu najviše odgovara shodno njegovim  psihofizičkim spososbnostima.

Projekat uključuje osnovne škole beogradskih opština. Projekat će se realizovati od početka septembra 2018. do kraja decembra 2018. Krajnji rok za prijavu za učešće u projektu: 14. septembar 2018.

Za sva pitanja i prijavu za učešće u projektu MINI MINI možete nas kontaktirati na e-mail: goran.ivkovic@ssab.org.rs ili na telefon 069/3343051.