MEĐUNARODNI IZAZOVI PRED KOMISIJAMA SSAB

Last Updated: 20/02/2019Autor

SSAB

Dve stručne komisije Sportskog saveza Beograda u izmenjenom sastavu počele su sa radom ove nedelje. Komisija za međugradsku, međunarodnu saradnju i medije, na čelu sa predsednikom Slobodanom Đurićem, sastala se u prostorijama Doma učenika „Patrijarh Pavle“. Pred ovom komisijom nalazi se više izazova, a među glavnim zadacima biće širenje saradnje sa sportskim organizacijama iz Srbije i regiona, kao i povećanje vidljivosti aktivnosti članica SSAB. Prisutne je pozdravio Mladen Kecman, potpredsednik naše organizacije, a osnovne informacije o programu rada dala je Bojana Milićević Marinković, sekretar svih stručnih komisija naše organizacije. U razgovoru o modelu funkcionisanja učestvovali su još Željko Vučković, Nenad Đurović, Goran Anđelković i Damir Radović. Opravdano su bili odsutni Aleksandar Simić i Marija Stojanović.

Zdravstvena komisija je i u prethodnom periodu bila vrlo aktivna, stručna savetovanja nailazila su na veliki odziv naših članica, pa je na komisiji u novom sastavu, kojom predsedava prof. dr Vladimir Jorga, da nastavi u istom ritmu.

Tokom jednosatne razmene mišljenja čuo se veliki broj konstruktivnih predloga o načinu na koji bi članice SSAB mogle da edukuju svoje kadrove u budućnosti. Najavljena je saradnja sa stručnjacima iz regiona i drugih delova Evrope, niz stručnih predavanja, kao i akcija vezanih za sve uzraste, uključujući i sportiste trećeg doba.

Značajan doprinos diskusiji, pored članova komisije, dali su potpredsednik našeg saveza Mladen Kecman i članovi Stručne službe Nina Peković Savić i Bojana Milićević Marinković, a opravdano je bio odsutan prof. dr Goran Vukomanović.

Eminentni stručnjaci, sci. dr Duško Spasovski, prof. dr Sead Malićević i prof. dr Dušan Ugarković, uz pomenute Jorgu i Vukomanovića, u predstojećem periodu svojim iskustvom i angažovanjem, sigurni smo, radiće na podizanju lestvice kvaliteta rada Zdravstvene komisije naše organizacije na još viši nivo.

Sastanak je održan na Starom DIF-u, a veliku zahvalnost dugujemo Fudbalskom savezu Beograda za gostoprimstvo.